Sortiment

IFF (Identifikace vlastní-cizí)

Též také Identifikace přítel-nepřítel, anglicky IFF. Jedná se o elektronický systém, který se používá pro identifikování vojenských nebo civilních objektů. Nemusí se nutně však jednat pouze o objekty létající.

Tento elektronický systém funguje na bázi rádiových signálů, díky kterým lze určit, které objekty na bojišti jsou spřízněné a které naopak patří nepříteli. Přístroj se skládá ze dvou částí, tedy z dotazovače, jenž může být jak na palubě objektu nebo se může jednat o síť pozemních radarových antén. Druhou částí zařízení je transpondér, který má logicky za úkol odpovídat na signál a podle toho lze určit, na jakou stranu daný objekt patří.

IFF systém byl vyvinut již v průběhu druhé světové války, kde byli bojiště mnohdy velmi nepřehledné a bylo zapotřebí rozeznat, na jakou stranu který objekt patří. Zajímavostí je jistě fakt, že název zařízení není docela přesný. Radar je totiž schopný poznat pouze spřátelené objekty, jenž jsou vybaveny stejným nebo kompatibilním systémem. Pokud však dotazovač dostane chybnou nebo žádnou odpověď, objekt není označen jako spřátelený, zároveň však není přesně identifikován jako nepřátelský.

Pozitivní identifikace probíhá tak, že dotazovač jednoho objektu (např. letadla) zašle kódovaný signál, na který zareaguje transpondér cílového objektu a vyšle odpověď. Zakódovaný signál se musí shodovat podle určitého kryptografického klíče, v tom případě je cílový objekt označen za spřátelený. Od druhé světové války vývoj těchto přístrojů samozřejmě pokročil na zcela jinou úroveň a dokáže s daleko větší přesností určit, kam který objekt patří. V současnosti používané systémy západních zemí jsou např. Mark (Mk) XII, AN/APX-111 a AN/APX-113.