Sortiment

Dlouhé palné zbraně

21.03.2022 | Zábava, volné chvíle | Ondřej Krotil | Doba čtení: 8 minut
Nalezeno v magazínu (0)
Nalezeno ve slovníku (0)
Bohužel, na zadaný dotaz jsme nic nenašli.

Kulovnice je dlouhá ruční palná zbraň s drážkovým vývrtem hlavně. Drážky v hlavni kulovnice mají obvykle tvar šroubovice a jsou po celé délce, tedy od nábojové komory až k ústí hlavně. Účelem drážkování hlavně je zapříčinit rotaci střely v podélném směru. Rotující střela je po opuštění hlavně přesnější, stabilnější a má vyšší rychlost.

Zde můžeme vidět kulovnici s optikou a bez optiky

Názvosloví

Jak už z názvu vyplívá, kulovnice se nabíjí jednotným nábojem, slangově kulí. Náboj zůstane kompaktní až po nárazu do cíle.

U kulovnice je nejčastější problém v názvosloví. A to především v rozlišení pojmu kulovnice a puška. Český termín puška může mimo kulovnice zahrnovat i brokovnici. Pro snadnější orientaci lze říci již řečenou definici, že kulovnice je dlouhá palná zbraň s drážkovým vývrtem hlavně a jednotnou střelou.

Karabina

Ve vztahu ke kulovnicím se můžeme setkat s pojmem karabina. Karabina je speciální lehká a krátká kulovnice, která byla vyvinutá pro jezdectvo.

Dělení kulovnic podle typu závěrového mechanismu:

 • s blokovým závěrem
 • s lůžkovým závěrem a klopnými hlavněmi
 • jednoranové kulovnice
 • samonabíjecí kulovnice, které využívají tlaku plynů nebo zpětného rázu
 • s válcovým odsuvným závěrem
 • s posuvným předpažbím
 • se spodní ovládací pákou

Obecně se soudí, že kulovnice je jednohlavňová zbraň. To však neplatí při vícehlavňových modifikacích. Pro vícehlavňové kulovnice má čeština ustálené názvosloví.

 • dvoják – kulovnice, která má dvě hlavně vedle sebe
 • kulová kozlice – kulovnice, která má dvě hlavně pod sebou
 • kulový troják – kulovnice se třemi hlavněmi

Kulovnice je velmi rozšířená palná zbraň a používá se k vojenským, sportovním a loveckým účelům.

Brokovnice

Brokovnice je dlouhá palná zbraň, která se používá k loveckým nebo sportovním účelům. S brokovnicí se lze setkat i v policejní sféře a též se používá k ochraně majetku a osob.

Momentka zachycená chvíli po výstřelu

Nabíjení

Brokovnice se nejčastěji nabíjí hromadnou střelou, které se nazývají broky. Nenechme se ale mýlit. Brokovnice není jen nástroj na hromadné střely. Stejně, jako s kulovnicí, lze z brokovnice vystřelit jednotnou střelu. Nejčastěji se jedná o střely, které označujeme jako Brenek, případně S-ball.

Doporučené produkty

Hlavně brokovnice

V současné době je nejběžnější hladký vývrt hlavně, avšak dříve se používaly vývrty s podélným drážkováním. Brokovnice je velmi často konstruovaná jako kombinovaná zbraň. Tedy taková zbraň, která kombinuje více zbraní v jednom. Nejčastější variantou je kulobrok – kulovnice a brokovnice v jednom, přičemž nejčastěji můžete slyšet pojmy:

 • kulobroková kozlice – hlaveň kulovnice a brokovnice jsou pod sebou
 • dvojka – brokovnice s dvěma hlavněmi vedle sebe

Brokovnice podle charakteru střelby

Brokovnice se rozlišují podle charakteru střelby. Česká technická norma upravuje názvosloví takto:

 •   jednoranové
 • opakovací
 •  víceranové
 • automatické

Pro běžné lovecké použití se nejčastěji používají brokovnice jednoranové a víceranové. Jsou to zbraně, které nemají zásobník ani jiné podávací ústrojí, které by dopravovalo náboj do komory. Náboj do brokovnice umisťuje střelec sám, a to nejčastěji tím způsobem, že brokovnici zalomí a vsune náboj (náboje) do hlavně.

Opakovací systém se nejčastěji používá u jednohlavňových brokovnic. Zásobník je trubicový a je obvykle umístěn pod hlavní. Nabíjení se provádí posunem předpažbí. Odtud můžete znát pojem pumpovací brokovnice, kdy střelec jedním „pumpnutím“ posune náboj do komory.

Automatická brokovnice používá k přebíjení tlak plynu, uvolněný předchozím výstřelem. Tento způsob nabíjení je plně automatický a pro střelce nejméně náročný.

Názvosloví loveckých brokovnic

 •  jednuška – jednoranná brokovnice s jednou hlavní
 • dvojka – dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe
 • broková kozlice – dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi pod sebou
 • brokový troják – brokovnice s dvěma hlavněmi vedle sebe, přičemž třetí hlaveň je pod nebo nad nimi

Podle bicího mechanismu

 • Hamrleska – brokovnice se skrytým bicím ústrojím
 • Lankasterka – brokovnice s otevřeným bicím ústrojím. Nejčastěji takové ústrojí lze spatřit na historických zbraních a jejich replikách.

Malorážka

Malorážka může být dlouhá, či krátká palná zbraň, která má drážkový vývrt hlavně uzpůsobený pro jednotný náboj 5.6 mm s okrajovým zápalem (.22).

Krásná malorážka s dřevěnými křivkami

Nejednotná definice

Česká legislativa pojem malorážka nezná. Zná jen pouze zbraně se střelivem 5,6 mm a již zmíněným okrajovým zápalem (.22). Proto někteří výrobci jako malorážku prodávají jako krátké zbraně, přestože je v obecném podvědomí, že malorážka byla vždy dlouhá palná zbraň.

Doporučené produkty

 Použití malorážek

Malorážky jsou nejčastěji zastoupeny v myslivosti, kde se používají k odstřelu zvěře a ve sportovní střelbě, kde jsou například zastoupeny v biatlonu. Stejně dobře lze použít malorážku k nácviku střelby, než střelec začátečník přejde k mnohem silnější kulovnici.

Malorážka jako kombinovaná zbraň

Malorážková hlaveň bývá i jako součást ostatních zbraní. Nejčastěji brokovnic a kulovnic. V tom případě můžeme zaslechnout následující pojmy:

 • jednuška – malorážka s jednou hlavní
 • trojáček – dvě hlavně brokovnice vedle sebe a jedna malorážková hlaveň nahoře
 • trojče – kulovnice nahoře, brokovnice dole a vedle malorážková hlaveň
 • čtyřče – dvě brokové hlavně vedle sebe, jedna kulová a jedna malorážková, případně dvě kulové hlavně vedle sebe, jedna broková a jedna malorážková hlaveň.

Flobertky

Flobertka je palná zbraň, která ke střelbě využívá náboje s okrajovým zápalem, které mají zápalnou slož na dně nábojnice.

Detailní fotka Flobertky

Bez zbrojního průkazu

Na zbraně typu flobert není potřeba zbrojní průkaz, avšak žadatel musí být plnoletý, a zakoupenou zbraň musí do 10 dnů ohlásit na policii, která zbraň zaeviduje.

Původně byla zbraň typu flobert volně prodejná, ale její úsťová rychlost nesměla přesáhnout 7,5 Joulů. Nyní touto novelou od roku 2021 zbraň podléhá registraci, avšak energie vystřeleného náboje není omezena 7,5 Jouly.

Použití

Flobertkové zbraně se nejčastěji používají k nácviku střelby, případně k účelům zábavné střelby. Účinnost flobertek je relativně malá a činí 20 – 25 metrů. Flobertka také bývá používána jako zbraň k odstřelům drobných hlodavců.

Nejčastější ráže flobertek:

 •   4 mm
 • 6 mm
 • 9 mm

Druhy flobertek

 • flobertová puška – dlouhá palná zbraň, která obvykle vyniká přesností na kratší vzdálenost (20 – 25 metrů).
 • flobertový revolver – krátká palná zbraň využívající automatického dobíjení pomocí otočného zásobníku
 • flobertová pistole – s pistolí flobert se zřejmě setkáte zřídka, protože v této variaci jde o nejméně vyráběnou flobertku. Střelba je automatická a mívá klasický zásobník na nábojnice, jako běžná pistole.
Doporučené produkty
Autor článku
Ondřej Krotil
Badatel a autor knihy Kriminalistické otazníky je rodák z Podkrkonoší. Jeho největším koníčkem jsou záhady, historie, kriminalistika, ale nevyhýbá se ani jiným oborům. V současnosti pracuje na případech nevyřešených vražd, podivných sebevražd, únosů nebo i záhadných zmizení. Dříve spolupracoval s televizemi TV Prima a Seznam TV jako autor investigativních reportáží v pořadech Josefa Klímy. Své znalosti se snaží zúročit především na literárním poli.
Přejít do magazínu
Obsah článku

Líbí se Vám článek?