Sortiment

Mesh

Mesh znamená anglicky síť (ve smyslu síťovina), ale jde také o přímé označení standardu, který přišel ze Spojených států a který je definovaný počtem ok určitého materiálu na palec čtvereční (square inch). A řídí se podle něj třeba i WHO.

Mesh je jednotka, která označuje počet ok (otvorů) v určitém materiálů na čtvereční palec. Pokud máme například 25 mesh, znamená to 25 ok na čtvereční palec, 150 mesh pak 150 ok na čtvereční palec. Je jasné, že u 150 mesh bude vlákno hustější a budou ním propadat menší částečky. Ostatně právě třídění nejrůznějších prvků různých velikostí je pro materiály definované touto jednotkou jedním z nejčastějších využití.

Pokud bychom materiál definovaný jednotkou mesh zvětšili na mikroskopu, mohl by vypadat třeba jako stavební kari síť. Zkrátka mřížka, která sestává z navzájem kolmo ukládaných vláken a mezer (volného prostoru) mezi nimi.

Pro naše účely – tedy oblast outdooru – je nejdůležitějším účelem definovaným jednotkou mesh určení počtu ok na moskytiéře. Právě zde přichází do hry WHO, která definuje minimální standard pro moskytiéry jako 156 mesh. Některé námi nabízené produkty společností, jako je například Lesovik, tyto standardy s údaji okolo 1000 až 1500 mesh dalece převyšují.

Materiál definovaný mesh však nemusí být zcela pravidelný. V tom případě přichází na řadu něco, co by se dalo označit jako frakce, kdy je definovaná největší a nejmenší velikost oka (otvoru) v daném materiálu. Například 40/80 mesh nebo 40-80 mesh označuje, že daný materiál má oka o velikosti maximálně 40 mesh a minimálně 80 mesh (ok na palec čtvereční). Frakce se ve větším měřítku používají například u štěrku, písku a dalších sypkých materiálů.