Sortiment

Maskovací vzor MARPAT™ Digital desert

Maskovací vzorek MARPAT™ (aneb též „MARine PATtern“) je využíván USMC, také ovšem některými jinými státy (Bosna a Hercegovina). Vývoj maskovacího vzorku MARPAT™ byl zahájen již někdy okolo roku 2000, kdy se Americká Námořní Pěchota (USMC) snažila vytvořit a nasadit pro své vojáky co nejlepší maskovací vzorek.

Maskovací vzor MARPAT™ Digital desert

Stát nasazení: Nejznámějším, uživatelem je jednoznačně USMC, ale také další země jako Hercegovina a Bosna.

Celý tento náročný proces začal důkladným nastudováním maskovacích vzorků již existujících všemožně po světě. Lidé od USMC se nakonec rozhodli, že dají šanci třem maskovacím vzorkům: šlo konkrétně o vietnamské „tygří pruhy“, komerční verze „tygřích pruhů“ a rhodésijskou variantu britského DPM (Disruptive Pattern Material).

Výše řečené maskovací vzorky byly umístěny do textilní továrny, kde je čekalo naskenování a poté ještě digitální úprava. Další testy zde ovšem prokázaly, že zdaleka nejvhodnější pro další úpravy bude jen rhodésijská variace na DPM. K tomu došlo i navzdory tomu, že si řada z lidí okolo myslela, že si USMC zaslouží něco lepšího, nežli jen upravený maskovací vzorek. Naštěstí se ale v té době již objevil kanadský CADPAT, v jehož rámci Kanada navázala posléze spolupráci i s USA a jejím výsledkem nakonec byl i maskovací vzorek MARPAT™.

Která z moderních armád přišla jako první s digitální kamufláží?

Celkový koncept digitální kamufláže (tj. vojenské kamufláže navržené za pomoci počítačových algoritmů spíše nežli tradičních přírodních motivů a barev + pixelů vytvářejících zdálky dynamickou „kresbu ve kresbě“) byl vůbec poprvé zaveden v roce 1996 a to kanadskou vládou. Ta si totiž na toto téma nechala udělat průzkum a bylo zjištěno, že digitální maskovací vzorky kryjí lépe jako tradiční přírodní organické.

Jak již dobře víte, v této době také američtí USMC hledali nový maskovací vzorek, takže se nakonec ve spolupráci s Kanadou rozhodli pro projekt maskovacího vzorku MARPAT™ (začal s adopcí již okolo roku 2001-2005). Ten vychází prakticky dokonale z kanadského CADPATu  a u USMC testovali celkem čtyři maskovací schémata: MARPAT™ Woodland, MARPAT™ Desert, MARPAT™ Winter a MARPAT™ Urban (jen otestován, ale nakonec nepřijat).

Jakýkoliv z maskovacích vzorků řady MARPAT™ poznáte snadno: má na sobě jako součást kresby totiž ještě i logo USMC EGA.