Sortiment

Čepel nože

Čepel je obvykle plochá a podlouhlá součást nože, zbraně nebo jiného nástroje či strojního zařízení. Příklady: čepel jako součást zbraně – meč, šavle, píka, halapartna, kord, rapír, dýka; čepel jako součást nástroje – nůž, sekyra, mačeta, nůžky, pila, kosa, žiletka; čepel jako součást strojních zařízení – strojní nůžky, lékařský skalpel, sekačka na trávu, obráběcí stroje. Čepel nože bývá většinou zakončena hrotem. Čepel slouží na sekání, krájení, bodání, řezání a další opracování předmětů.

Čepel nože

Druhy čepelí nože

Podle ostří čepele rozlišujeme čepele na jedno-sečné, nabroušené pouze na jedné hraně (toto ostří nalezneme u většiny nožů), a dvou-sečné, nabroušené na obou hranách (takové ostří nalezneme například u nožů s čepelí spear point nebo needle point).
Další rozlišení podle ostří je na čepele s rovným ostřím, se zubatým ostřím a s kombinovaným ostřím. Zubaté čepele zlepšují schopnost nože řezat / trhat i pevné a vláknité materiály a to více hladce a přesto ještě agresivněji a bez zadrhávání. Takové ostří je určené například pro řezání řemenů, provazů, bezpečnostních pásů a oblečení, často jej tedy nalezneme například u záchranářských nožů.

Čepel nože

Podle materiálu čepele rozlišujeme čepele na kovové a nekovové. Kromě nožířských ocelí (nerezových i jiných) se můžeme setkat například s čepelí z jiných kovových a / nebo železných slitin, z plastu Grivory nebo s keramickými noži, které jsou stále rozšířenější. V historii se objevovaly také čepele z jiných materiálů, například to byly čepele bronzové nebo čepele z pazourku.

Čepel nože

Podle tvaru čepele rozlišujeme:

(1) normal blade / straight back – jedno-sečná čepel s prohnutým ostřím a rovným hřbetem. S touto čepelí se dnes setkáme spíše v kuchyni než u outdoorových nožů, ale ani zde není tato čepel úplně ojedinělá. Nůž s takovou čepelí je v poměru ke své velikosti těžký a silný. Je vhodný na sekání i na krájení. Tupý hřbet umožňuje uživateli dobře vést nůž a soustředit sílu, zakulacené ostří výborně krájí.
(2) drop point – jedno-sečná čepel má prohnuté ostří a hřbet, který má konvexní (vypouklé) zakřivení a který klesá (drop = klesnout) směrem ke špičce čepele. Tento typ čepele mívají větší kapesní nože Swiss army.
(3) clip point – jedno-sečná čepel  podobná typu (1) staight back, směrem ke špičce čepele je ale hřbet seseknutý (clipped = sestřižený, seseknutý). Ostrá špička s nízkým profilem se hodí pro řezání v úzkých místech. Seseknutí může být buď rovné nebo konkávní (vyduté, prohnuté). Na tomto úseku čepele bývá také falešné ostří, které lze v případě potřeby nabrousit a získat tak druhé ostří, perfektní pro bodání a penetraci materiálů. Hrot nože je mnohem blíže ke středu čepele, což dodává uživateli větší kontrolu při bodání. Tuto čepel má klasický bojový nůž Bowie, typická je také pro zavírací nože.
(4) tanto / tanto point – označení tanto odkazuje na japonské slovo tantō, i přestože s těmito noži mají čepele tanto pramálo podobného. Čepel je jedno-sečná, má rovný hřbet a rovné ostří. Hrot je umístěný buď v úrovni hřbetu čepele nebo je posazený o trochu níže a hřbet čepele se k němu svažuje podobně jako u typu (3) clip point. Vpředu je čepel sešikmená pod různými úhly a pro toto zakončení bývá čepel označována jako chisel point (chisel = dláto, sekáček). Nespornou výhodou této čepele je její poměrně velká tloušťka, stejná po celé délce, od rukojeti až téměř dopředu k hrotu. Podle testů má tanto malou penetrační schopnost, ale s vyvinutím větší síly je schopna penetrace bez poškození špičky.

Čepele nože

(5) spear point – je to symetricky tvarovaná čepel, osově souměrná podle podélné osy s hrotem v její úrovni. Správná čepel typu spear point má středovou páteř a je dvou-sečná, stejně jako dýka nebo hlava kopí (spear = kopí). Tato čepel je jedna z nejsilnějších čepelí designovaných na bodání a tak ji nalezneme na mnoha bodných nožích. Označení spear point je někdy užíváno chybně a zavádějícím způsobem pro malé nože zabudované v psacím peru nebo čepele v kapesních multifunkčních nožích (malé čepele na drobné činnosti jako například otevírání obálek nebo balíků). Takové čepele však nemají středovou páteř ani dvě ostří a jsou to spíše typy (2) drop point nebo (3) clip point.

(6) sheepsfoot blade – jedno-sečná čepel s rovným ostřím a s tupým hřbetem, který se v přední části plynule stáčí dopředu dolů k hrotu posazenému na spodní straně, tedy v úrovni ostří. Tato čepel dává uživateli plnou kontrolu nad nožem, hřbet je uzpůsobený pro zapření prstů. Tato čepel byla původně vyvinuta pro ořezávání kopyt ovcí a její tvar nenese tedy žádnou podobnost s kopyty ovcí, jak by se mohlo zdát podle názvu (sheepsfoot = noha ovce).
(7) wharncliffe blade – jedno-sečná čepel velmi podobná typu (6) sheepsfoot, ale klesání hřbetu začíná znatelně blíž k rukojeti a je tedy pozvolnější. Ve srovnání s noži / s čepelemi stejné velikosti má wharncliffe mnohem větší tloušťku. Nože s čepelí wharncliffe používali námořníci, protože tvar špičky bránil nechtěné penetraci zpracovávaného materiálu nebo poranění ruky při náhlém pohybu lodi.
(8) trailing point – jedno-sečná čepel velmi podobná typu (1) staight back, ale ostří se zvedá až nad úroveň hřbetu čepele. Prohnutí ostří může být různě dlouhé a může stoupat do různých úrovní nad hřbet, zahnutá může být i celá čepel nebo její podstatná část. Nůž s touto čepelí je vhodný na krájení, stahování kůže i na sekání. Tupý hřbet umožňuje uživateli dobře vést nůž a soustředit sílu, zakulacené ostří výborně krájí a řeže. Čepel nejčastěji nalezneme u loveckých nožů. Prohnutí ostří totiž tvoří tzv. belly (břicho) ideální právě na zpracování ulovené zvěře.
(9) needle point – ostře se zužující čepel do symetrické špičky. Nalezneme ji na dýce, jako je například bodná dýka Stiletto (nemá žádné ostří). Její dlouhá a úzká špička snižuje tření a zvyšuje razantní penetrační schopnosti, ale má sklon uvíznout v kosti a při nesprávném zacházení se může zlomit.
(10) spey point – jedno-sečná čepel původně určená ke kastrování domácích zvířat (spey / spay = kastrovat). Ostří je zakřivené a vpředu se zvedá vzhůru, kde se u špičky setkává s krátkou tupou plochou vycházející z rovného hřbetu. Nůž s touto čepelí je vhodný například k otevírání balíků bez riskování poškození obsahu nebo ke stahování kožešiny ulovené zvěře bez obav z jejího nechtěného propíchnutí – čepel tedy často nalezneme právě u loveckých nožů.
(11) leaf blade – jedno-sečná listová čepel má opravdu tvar listu (leaf = list) – u rukojeti úzká čepel se postupně rozšiřuje a pak zase zužuje směrem ke špičce. Podobně jako typ (5) spear point je osově souměrná podle podélné osy a má hrot v její úrovni. Dobře se s ní krájí a seká, posouvá těžiště nože směrem dopředu a proto je obvykle používána u vrhacích nožů.
(12) hawkbill blade – je jedno-sečná prohnutá čepel broušená na vnitřní / prohnuté straně. Nůž s touto čepelí je podobný noži na koberce nebo na linoleum. Hrot čepele bude trhat i v případě, že zbytek čepele bude relativně tupý. Verze nože pocházející z jihovýchodní Asie se nazývá Karambit. Tento nůž může mít čepel nabroušenou oboustranně (i na vnější / kulaté straně) a je to bojový nůž určený pro běžný i pro reverzní úchop.

Tvar čepele používaný spíše pro ozdobné nože, sběratelské kousky a hojně používaný spíše u mečů je tzv. flame blade, tedy čepel ve tvaru plamene. Čepel má výrazná zakřivení a zužuje se směrem ke špičce. Tato čepel mívá oboustranné ostří – je dvou - sečná.

Čepel nože

Nůž tvořený naostřeným segmentem kruhu se označuje jako ulu. Tento typ čepele nemá žádný hrot a má rukojeť ve středu. Je vhodný na škrábání a někdy i na sekání. Půlkruhová verze bývá nazývána headknife a užívá se například při zpracování kůže (při redukování její tloušťky nebo při přesných a zakřivených řezech). Kruhová verze – to je populární nástroj pro krájení pizzy. Avšak profesionálové ke krájení pizzy používají také velké půlkulaté nože s rukojeťmi po stranách. A v široké škále nabízených nožů lze nalézt také zavírací nože ulu.

Specifická je také zahnutá čepel označovaná kukri / kukri point. Kukri je již po několik století tradiční zbraní a také symbolem nepálských Gurkhů, bojovníků britského impéria. Jedná se o jedno - sečnou čepel zahnutou dolů s ostřím na vnitřní straně, která se v přední zahnuté části rozšiřuje a pak zase zužuje do hrotu. Čepel je známa schopností soustředění ničivé síly do přední části a obávána pro schopnost stětí či amputace končetin zvěře nebo nepřítele jedním seknutím. S čepelí tohoto typu se můžeme setkat u mačet (například mačeta Ka-bar 1249), u nožů s pevnou čepelí (například nůž Ka-bar BK4) a dokonce i u zavíracích nožů (například nože Rajah značky Cold Steel).

Související produkty