Sortiment

Kompas a buzola - základní rady pro orientaci v přírodě

06.06.2021 | Rady a tipy | Barbora Štěpánková | Doba čtení: 10 minut
Nalezeno v magazínu (0)
Nalezeno ve slovníku (0)
Bohužel, na zadaný dotaz jsme nic nenašli.

V dnešní době moderních technologií se již spousta novodobých dobrodruhů a cestovatelů spoléhá spíše na navigace, chytré telefony a další moderní technologie. Jenže pokud se vydáváte do skutečné divočiny, nelze na takovém místě počítat s elektřinou, kterou si tyto moderní přístroje bohužel vyžadují k dobíjení a jejich funkčnosti. Navigace i mobilní telefon se vám po určité době používání vybijí a co pak? Jak si určit správný směr? V tu chvíli samozřejmě rádi sáhnete po staré klasice, a to kompasu, či ještě lépe buzole.

Kompas vs. buzola

Správný směr chtěli znát již lidé ve starověku, protože historie kompasu sahá až do staré Číny. Neměl však stejnou podobu, jako známe kompasy dnes, ale byl to kus magnetovce, který byl položen na dřevěnou podložku a deska byla i s magnetovcem uložena do nádoby napuštěné vodou. Pomocí této staré konstrukce si tehdejší lidé dokázali určit světové strany a mohli se tak lépe orientovat v prostoru.

Využití kompasu v přírodě

Dnešní kompasy jsou samozřejmě konstrukčně mnohem lepší a vyspělejší. Důležitým ukazatelem kompasu je právě magnetická střelka jejíž konec bývá většinou červeně označen a udává směr základních světových stran. To, kam střelka směřuje poznáte díky kompasové růžici, což je grafické znázornění světových stran. To vše je uloženo v ochranném pouzdře, které bývá naplněno tekutinou, jejíž hlavní úlohou je zbrzdit pohyb střelky k jejímu rychlejšímu ustálení.

Buzola je novodobější a taková vylepšená verze kompasu a nutno podotknout, že byla vynalezena známým českým vynálezcem Josefem Resselem. Základem buzoly je ale pořád právě kompas, který je doplněn o takzvaný azimut.otočný úhloměr se stupnicí 0° - 360°, na němž jsou vyznačené také orientační rysky a světové strany. Možná se teď ptáte, k čemu je takový úhloměr na buzole vlastně dobrý? Úhloměr na buzole slouží k měření azimutu, a než si položíte další otázku, vysvětlíme vám, co to ten zmíněný azimut je.

Co je to azimut?

Definice azimutu: jedná se o úhel, který svírá severní bod s bodem zvoleným. Pro lepší představu si vybavte přímou čáru, která určuje sever, někde opodál si představte bod a úhel, který je mezi severní přímkou a zvoleným bodem je právě zmíněný azimut. Díky této vychytávce lze spolehlivěji určit směr, kterým se potřebujete vydat, aniž byste museli neustále sledovat svůj pohyb v mapě, jako tomu bylo třeba u kompasu. Vynalezení buzoly tedy mělo jasný cíl, usnadnit ještě více pohyb v terénu. Základem buzoly je tedy stále starý dobrý kompas, který je ale již doplněn a vylepšen o funkci měření azimutu. Stupně úhlu měříme od severního, který je označen 0° a stupnice je značena na otočném kolečku buzoly po směru hodinových ručiček.

Rozdíl mezi kompasem a buzolou již tedy známe, jak je ale použít v praxi, pokud je budu potřebovat? Jak se mohu v terénu podle buzoly řídit a jak podle ní mohu dojít přesně tam, kam potřebuji?

Ideální vybavení do přírody

Nejprve si zorientujte mapu

Velmi důležitým krokem, pro dobré výsledky některých měření je zorientování mapy se skutečnou orientací světových stran. Toho nejlépe docílíte tak, že mapu položíte na co nejrovnější podklad, samozřejmě, jak to přírodní podmínky dovolí. Vezmete buzolu a položíte ji na mapu tak, aby byla rovnoběžná buď s pravým horním okrajem mapy, nebo s jakoukoliv v mapě vyznačenou severojižní linií. Buzola musí být natočena tak, aby značka N, která označuje severní světovou stranu, na buzole směřovala k severnímu okraji mapy. Pokud toto máte splněno, začnete otáčet celou mapou, dokud červená střelka na buzole nedosáhne také vyznačené značky N. Jakmile se tak stane, vaše mapa je zorientovaná na severní světovou stranu.

Potřebuji zjistit, kde se právě nacházím

Zvolte si v krajině, ve které se nacházíte několik bodů, které jste schopní určit i v mapě. Čím více bodů, tím přesnější měření bude. Na již zorientovanou mapu položíte buzolu, jejíž rysky na otočném kotouči mají směřovat k hornímu okraji mapy. Střelka musí směřovat k vyznačenému N a dlouhá strana buzoly musí protínat bod, který jste si již předem zvolili. Podle okraje buzoly narýsujete přímou čáru a stejně tak pokračujete s dalšími vytyčenými body v mapě. Tam, kde se přímky protínají je právě místo, kde se nacházíte.

Určení azimutu v terénu

Pokud chcete zjistit azimut jistého bodu, či objektu, který v terénu vidíte, pak nasměrujte buzolu šipkou k vámi vybranému bodu. Kotouč buzoly by měl být natočen tak, aby byla střelka v rovnoběžné poloze s ryskami na kotouči a zároveň musí ukazovat směrem severním, tedy značkou N. Podélná osa pak ukazuje na stupnici zjištěný azimut zvoleného bodu, na který buzolu směřujete.

Určení azimutu v mapě

V mapě musíte znát přesné místo, kde se právě nacházíte. Jak toho docílíte pomocí buzoly jsme si již vysvětlili. Místo si viditelně označte. Dále potřebujete označit bod, který má být vaším cílem. Pamatujte si, že při určování azimutu v mapě nemusíte mapu orientovat na severní světovou stranu, jako tomu bylo u předešlých měření. Buzolu přiložte dlouhou stranou buzoly k vyznačeným bodům tak, aby výchozí a cílový bod propojovala. Můžete si oba body propojit přímkou. Otočným kolečkem buzoly otáčejte tak dlouho, dokud sever na stupnici nebude směřovat k severní straně mapy. Rysky, které jsou v otočném kolečku buzoly, musí být rovnoběžné s kilometrovou sítí v mapě. Úhel, který nyní svírá značku N na otočném kolečku a podélnou osu je zjištěná hodnota azimutu vašeho měření.

Jak se podle zjištěného azimutu řídit?

Pokud jste díky buzole zjistili a zaměřili svůj potřebný azimut k vašemu cíli, potřebujete nyní vědět, jak se podle buzoly k vytyčenému bodu dostat. Máte tedy podle mapy určený azimut vašeho cíle. Nyní vezměte buzolu, kterou ale nijak nepřenastavujete a začnete celou buzolou otáčet tak, aby se červená střelka umístila mezi rysky, které by měly mít fosforeskující označení. Až se vám to povede, ukazuje vaše buzola svým záměrným bodem směrem k vašemu vytyčenému cíli. V tomto směru se poohlédnete po nějakém dobře zrakově udržitelném bodě, ke kterému až dojdete, zopakujete celý postup znovu, dokud se nedostanete do vámi předurčeného cílového místa.

Pár rad na závěr

Nezapomeňte, že při některých měřeních je pro přesnost důležité zorientovat svou mapu. Buzolu vždy používejte tak, aby byla ve vodorovné poloze. Jelikož je střelka buzoly magnetická, je potřeba se ujistit, že ve vaší blízkosti nejsou žádné kovové předměty, které by mohly ovlivnit magnetickou střelku vaší buzoly. A v neposlední řadě nezapomeňte na magnetickou deklinaci, která způsobuje vychýlení magnetické střelky buzoly od směru k severní straně. Deklinace se v různých koutech celého světa liší a dnes již v řadě dobrých topografických map můžete vyčíst i její hodnotu, což vám může v takovém případě velmi usnadnit práci a měření s buzolou.

Nyní je zcela na vás, zda upřednostníte moderní navigační systémy, nad starou dobrou klasikou. Co je ale jisté, že buzola se vám po cestě nevybije a jen tak vás nezradí. Pokud se s ní naučíte pracovat, ve světě se díky ní jistě neztratíte a taková malá věcička vám dokáže v mnoha situacích doslova zachránit zadek. Není od věci využívat jak varianty moderních technologií, tak se ale spoléhat na jistotu, která je ověřena již řadu let, protože každá má něco do sebe a každá se hodí do odlišných podmínek. Ještě pořád tedy uvažujete, jestli si do své výbavy buzolu a kvalitní mapu pořídit?

Doporučené produkty
Autor článku
Barbora Štěpánková
Bára miluje cestování a kempování. Cestuje starým obytným veteránem, a pokud má volit mezi kempem a přírodou, divočina je pro ní jasnou volbou. Ve svém volnu se také věnuje rybaření a turistice.
Přejít do magazínu
Obsah článku

Líbí se Vám článek?