Sortiment

Maskovací vzor PenCott™ GreenZone™

Efektivní kamufláž znesnadňuje (a ideálně zcela znemožňuje) schopnost sledující osoby detekovat a poznávat tvary a formy osob, jenž mají kamufláž na sobě.

Maskovací vzor PenCott™ GreenZone™

Stát nasazení: Jde o maskovací vzorek pocházející od soukromé firmy PenCott™, takže kdo si řekne, může ho mít.

V moderních operacích, armádách a na moderních bojištích vyvstává před operačními vojenskými důstojníky nutnost, mít svůj personál co nejlépe maskovaný. Tím to ale ani zdaleka nekončí, protože je nutno typicky maskovat se v celé řadě prostředí zároveň, když v nich člověk přechází mezi různými typy terénu, jak před ním postupně vyvstávají jednotlivé cíle mise rozmístěné jinde.

Za podobně vyostřené situace, je zřejmé, že dokonce byť i jen zlomek sekundy hraje za podobných náročných situací velkou roli. I ta nejmenší drobnost v kvalitě maskování totiž může tvořit hranici mezi úspěchem a neúspěchem mise. I to je důvod, proč je slogan firmy PenCott® – Mission Critical Camouflage („Kamufláž pro kritické mise“).

Veškeré maskovací vzorky ze série PenCott® bylo vyrobeno osobností známou jako Dom Hyde. Jeho maskovací vzorky usilují a plní jediné: jde o řadu kamufláží pro řadu rozličných prostředí, jenž mají vždy unikátní mix barev „tři obrazy v jednom“ (vypadá jinak zblízka, zdálky i z velké dálky) a jde o geometrické obrazce, jenž jsou mnohem více organické a přirozeněji vypadající, nežli typické moderní digitální maskování. Právě to je samozřejmě důvod, proč poskytují vynikající maskování zblízka, ze střední vzdálenosti, i z zdálky.

Dom Hyde je celý život doslova posedlý maskovacími vzorky a uměním skryté kamufláže již od dětství. To mu dalo prostor k experimentování a logicky i čas ku hledání jen toho nejlepšího. Je proto dnes již podepsán pod téměř dvěma tisícovkami maskovacích vzorků pro ošacení, auta i obecně jakoukoliv infrastrukturu.

Máte pocit, že vás vaše kamufláž špatně kryje… ?

Když se vydal po cestě zajištění a vývoje toho, co dnes známe jako rodinu maskovacích vzorků řady PenCott®, byl Dom Hyde motivovaný potřebou překonat standardně vydávané maskovací vzorky, jenž dnes obvykle v armádách zbytečně kompromitují snahy po krytí personálu i veškerých věcí. V extrému tedy mohu stát svého nositele i život.

Podle názoru Doma Hydea bylo potřeba znovu prozkoumat a prověřit celý problém a to s moderním a inovativním pohledem na věc.

Maskovací vzor PenCott™ GreenZone™ během akce v lese

 Jak vidíte sami, míra krytí se standardním maskovacím vzorkem na straně jedné a u maskovacího vzorku PenCott™ GreenZone™ Doma Hydea na té druhé (dva vojáci nahoře) hovoří bezpochyby a dozajista jednoznačně ve prospěch druhého řečeného. Doslova se ztratit v zeleni již nikdy nebylo snadnější!

A navíc, podle Gestaltovy teorie vizuální psychologie, lidé podvědomě neustále hledají řád v chaosu okolo sebe. Snaží se zkrátka podvědomě najít a rozeznat vizuální stimul, tak, že hledají rozdíly v rozměrech, tvarech, pozici, i u kontrastu, v barvě tohoto prostředí, … Proto se Dom Hyde rozhodl použít při své tvorbě pro řady PenCott™ hybridní vysoce kontrastní a jednotnost jednoznačně narušující maskovací vzorek. 

Zkuste něco nového…

Dom Hyde prozkoumal všechny výzvy tvorby opravdu perfektního moderního krytí a to z celé řady pohledů. Studoval při tom kupříkladu i přírodní krytí všech typů živých zvířat. Pak analyzoval aktuální designy na trhu a trendy v armádách i na trzích. A též věnoval nemalý pohled i do historie maskování. To vše mu pomohlo ujasnit si, jak vypadá pro něj skutečně dokonalý moderní maskovací vzorek a jak jej vytvořit jako částečnou kompilaci všeho dříve řečeného.

Pan Hyde do výše uvedené banky znalostí zabrousil často a odnesl si z toho četné cenné poznatky – třeba i to, jaké barvy (resp. jejich kombinace) se zdaleka nejčastěji v přírodě vyskytují. To vše propojil s daty o místech, kde se cílový maskovací vzorek měl používat + zohlednil při návrhu i potřeby moderní vojenské taktiky a strategie. Když uběhlo pár let nezávislého testování, analýz, vývoje a po tvorbě doslova stovek maskovacích vzorků (z nichž jen asi tak dva tucty byly otestovány i naživo v akci) - vyvinul Dom maskovací vzorek unikátní geometrie, jenž byla více efektivní a více adaptabilní, jako jiné věci dnes dostupné na trhu.

Věc, s jakou nakonec ve finále skončil, byl a je přirozeně vypadající hybridní maskovací vzorek úžasných parametrů jenž kombinuje falešné okraje (barvy s vysokou diferencí) pro maximální ukrytí ploch s iluzí 3D obrazu díky textuře (tzv. hypo-akuitivní dithering), tím dal vniknout komplexnímu maskovacímu vzorku, jenž efektivně kryje svého nositele díky iluzi velmi komplexního obrazce. Ten pomáhá s ochranou před detekcí na více vzdáleností zároveň. Tento maskovací vzorek byl později optimalizován pro teplé a tropické oblasti + dočkal se přejmenování na „PenCott™GreenZone™“

Během dvou let byly vyvinuty i další maskovací vzorky ze série PenCott™, přičemž jeden každý byl adaptován na své prostředí: jmenovitě šlo o PenCott™ BadLands™, PenCott™ SandStorm™ a PenCott™ SnowDrift™. A všechny jsou pochopitelně aktuálně produkovány řadou firem na trhu.

Proč dát přednost maskovacím vzorkům řady PenCott™?

Pro jejich nasazení (i třeba právě u vás) hovoří nejeden důvod:

  • Jde o maskovací vzorky, co zlepšují krytí na všech běžných vzdálenostech.
  • Kryjí i zblízka neuvěřitelným stylem.
  • Nabízí krytí zároveň ve více prostředích zároveň.
  • Proti jiným vzorkům na trhu jednoznačná jednička.