Sortiment

Maskovací vzor Multicam® Arid

Stejně jako jiné maskovací vzorky této řady, i maskovací vzorek Multicam® Arid vznikl proto, aby co nejvíce zmenšil vizuální dojem z jednotlivce, co ho na sobě má. Jde přitom o věc fungující jednak v běžném viditelném světle, ale kryje i Near-IR signaturu člověka (na toto téma viz dále).

Maskovací vzor Multicam® Arid

Stát nasazení: Jde o maskovací vzorek pocházející od soukromé firmy, takže kdo si řekne, může ho mít. Ale dostal se do hledáčku i u některých armád – v poslední době zejména US Army, kdy jí jeden tento maskovací vzorek z řady (šlo a klasický MultiCam®) dobře posloužil jako univerzální maskování v Afghánistánu.

Na rozdíl od běžného standardního maskovacího vzorku Multicam® je určen maskovací vzorek Multicam® Arid hlavně do otevřených oblastí, jenž jsou v dominantní míře písečné a skalnaté. Kresba a paleta MultiCam Arid™ pěkně doplňuje a částečně přesahuje i do běžného MultiCam® maskovacího vzorku. Co to znamená tedy v praxi? Je to prosté: když spárujete vybavení z řady MultiCam® s MultiCam Arid™, pěkně si vizuálně lahodí a podporují se v maskování. Jde tedy o nanejvýš promyšlený a efektivní způsob ochrany jednotlivce.

Co je to Near-Ir signatura a proč se používá?

V souvislosti s Near-IR signaturou se používá zkratka NIRS a doslova v překladu znamená právě to: „Blízká infračervená spektroskopie“. Jak napovídá pak její vlastní označení, jde o spektroskopickou metodu, co se soustřeďuje na oblasti známé jako blízká infračervená část. Odpovídá to vlnovým délkám 800 nm až 2500 nm. A proč se používá k řadě činností? Jelikož na rozdíl od střední infračervené spektroskopie se NIRS „prohlodá“ hlouběji.

I když to sice není právě diagnostická metoda nějak extrémně citlivá, má i své další četné klady. Na rozdíl od jiných metod zde třeba vůbec není potřeba před zpracováním a studiem jakkoliv dále upravovat a připravovat vzorek. A další klad – využití této metody již dnes probíhá ze strany lidstva opravdu ve velké míře. V první řadě zde ale dozajista musíme zmínit moderní medicínskou diagnostiku ve všech jejích formách (hladina krevního cukru, oximetrie a další). Tím ovšem její důsledek nikterak nekončí – našli byste ji také ve farmacii, agrochemii, využívanou je ale i v rámci systému kontroly potravin, a také při zkoumání spalování látek. Dobře si ovšem vede i při výzkumech mozků u novorozenců, kde celkem logicky nejde používat nic příliš škodlivého (lehce kontroverzní PET nebo fMRI metody). Některé země na světě je dokonce zakázaly zcela.

Pro medicínu je užitečné i to, že detektory daného spektrometru mohou být velmi malé. Naopak jeho přesnost je stále velmi slušná.