Sortiment

Maskovací vzor Jigsaw (BELGIE)

Maskovací vzorek Jigsaw (Belgie) je jeho oficiální moderní označení ze strany sběratelů i historiků. Důvod,proč k tomu došlo, je zřejmý – jde o kategorii maskovacích vzorků, jejichž tvary připomínají známé vyřezávané puzzle.

Maskovací vzor Jigsaw (BELGIE)

I když se tedy termín „Jigsaw“může používat i v odkazu na celou tuto třídu maskovacích vzorků, obvykle se používá hlavně v souvislosti s jeho nejznámější belgickou variantou.

Zajímavé je v této věci u to, že co se týče maskovacích vzorků „Jigsaw“, tak neexistuje zde žádný rodný / zdrojový kousek, co byl první, jako tomu obvykle u jiných maskovacích vzorků na trhu bývá. Prostě se objevila najednou celá škála a třída těchto produktů. 

Řadu maskovacích vzorků „Jigsaw“ proto tvoří celá škála / série pod-vzorků, přičemž všechny jsou variací na centrální téma (tj. podobnost se známým puzzlem). Ten nejznámější v této věci byl vyvinut asi tak v letech 1960ých v Belgii a Nizozemí, no a používá se tady lehce nečekaně až dodnes.

Původ maskovacího vzorku Jigsaw (BELGIE) je neznámý. Nicméně, nejčasnější belgické maskovací vzorky byly ovlivněny britskými WW2 Brushstroke designy. Jigsaw (BELGIE) ale byl rozvíjen nezávisle na něm (potažmo i nezávisle na dalších maskovacích vzorech této doby). První verze se objevila již v roce 1956 a stále v Belgii přetrvává ve službě v té či oné formě. Belgické (JIGSAW) maskovací vzorky také zrodily pár variací, co byli k vidění v jiných státech (hlavně Afrika).

Zatímco zpočátku se maskovací vzorek Jigsaw (BELGIE) používal pouze u speciálních místních jednotek (parašutisté a lokální „Special Forces“), nakonec ale došlo k tomu, že jej dnes používají i běžní vojíni.

Další varianty na maskovací vzorek „Jigsaw“ Belgian se objevily i v Jugoslávii a na Filipínách (mimo jiné). A opět platí, že mezi nimi není žádná přímá konektivita.