Sortiment

Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER)

Slovo „Flecktarn“ pochází z německých slov „Fleck“ (bod, tečka, kolečko, puntík, …) a „Tarnung“ (kamufláž). S tímto termínem přišli němečtí designeři v letech 1970. během Bundeswehr Truppenversuch 76 (či také zkoušky na německou armádní uniformu v roce 1976). Během celé události bylo vyzkoušeno několik typů a platforem. Posléze byl ale finálně vybrán jako všeobecný armádní výbavový kousek pro Německou armádu typ se jménem „Flecktarnmuster“ („maskovací vzorek s tečkovaným vzorkem“). Paradoxně ale byl „seshora“ schválen až v roce 1989. Jisté důkazy naznačují i to, že původní Flecktarn kamufláž byla navržena Marquardtem a Schultzem ve spolupráci s francouzskou firmou Texunion.

Výraz „Flecktarn“ je často špatně psán jako „Flectarn“ anebo též „Flecktar“ v některých kruzích, proto někteří raději nazývají veškeré deriváty z něj „tečky“. Je faktem nicméně, že maskovací vzorek řady Flecktarn byl vedle Německa přijat i řadou dalších zemí.

Někdo má za to, že maskovací vzorky z Flecktarn rodiny mohly být ovlivněny při návrhu maskovacím vzorkem (Erbenmuster „hráškové maskování“ – z Druhé světové války). Je tu ovšem málo důkazů, jenž by to potvrzovaly. (Anebo přesněji – není tu absolutně žádný.)

Původní německý maskovací vzorek „Flecktarn“ je pětibarevný a zahrnující černou, načervenale hnědou, temně olivovou, středně olivovou  a mechově zelenou. Co se týče pro změnu verze pouštní (zpočátku nazývaná „Tropentarn“, ale později se přešlo na jméno „Wüstentarn“), tak ta byla zpočátku představena v roce 1993 a zahrnuje trochu temně olivové, načervenale hnědou a žluté pozadí.

Jaké je u maskovacích vzorků „Flecktarn“ a „pouštní Flecktarn“ barevné rozložení?

Barevná distribuce je pro standardní Flecktarn následující: 13,3 % zahrnuje černá, 41,2 % tmavě zelená, 17,5 % hnědá, 8,9 % světle zelená a 19,1 % šedozelená.

Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER)

Co se týče rozložení barev u pouštního Flecktarnu, tak ten je na tom stejně jako klasický s procenty, jen má namísto tmavě zelené, světle zelené a šedozelené odstín pískový / béžový: tj. Barvy jsou pak takto – 13,3 % zelená, 69,2 % pískově béžová a 17,5 % hnědá.

Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER)

Jaké další mezinárodní a národní verze maskovacích vzorků „Flecktarn“ a „pouštní Flecktarn“ existují dnes?

V této věci se rozhodně sluší zmínit na prvním místě Dánsko, jenž otestovalo jako první variaci na tento design (šlo mimochodem o maskovací vzorek T/78) a to v roce 1978. A později se objevila ještě upravená finalizovaná verze (tehdy zase šlo o maskovací vzorek T/84) a to v roce 1984. Počet barev v dánské verzi maskovacího vzorku byl mimochodem zredukován z pěti na tři. Vysloveně jen pouštní varianta pak byla uvedena v roku 2000.

I Belgie vydávala jeden čas vlastní variaci na originální maskovací vzorek Flecktarn jen s velmi mírně modifikovanou barevností a to okolo roku 1990 a šlo o revizi zde určenou výhradně pro místní Air Force Commandos (zde pro nás, patrně lehce nečekaně, chápány jako jednotky ochraňující letiště).

Také Čína vydávala celkem dva maskovací vzorky, jenž jsou zřejmým klonem legendárního Flecktarnu. První byl nošen primárně jako letní trénovací uniforma. A další zase u jistých jednotek určených pro pohraniční činnosti. A jak se ukazuje, jde o přímou kopii a nikoliv variaci, tedy věc, ve které je Čína dnes zcela dokonalá. Druhý je typ rovněž pětibarevný, ale zde má tyto barvy: černá, temně hnědá, sytě červenohnědá a olivově zelená na pískovém pozadí. To vše je nošeno hlavně ze strany PLA jednotek v Tibetu a v rámci Pekingské vojenské jurisdikce.

Se svojí trochou do mlýna klonů přispěchalo i Polsko. To vydávalo sérii tří Flecktarnem inspirovaných kamufláží a maskovacích vzorků. Byly nošeny hlavně ze strany speciálních jednotek z národní policie a u policejní bezpečnosti pro vnitřní věci. 

Podrobná historie absolutně všech maskovacích vzorků „Flecktarn“ a „pouštní Flecktarn“

Jak již dobře víme, perioda zvýšeného zájmu o maskovací vzorky vyvstala u Německé armády cca uprostřed let 1970. a vedle k akci „Bundeswehr Truppenversuch 76“, anebo také: „Konkurz na německou uniformu pro rok 1976.“ Tato práce následně vedla k vyprodukování a občas i přijetí řady maskovacích vzorků včetně typu „Sägezahnmuster“ („zubatý maskovací vzorek“), „Punktmuster“ („puntíkovaný kamuflážní vzor“) a tři varianty na maskovací vzorek zvaný „Flecktarn“. Všechny tři Flecktarn maskovací vzorky byly nazvány ze strany armády prozatím „Flecktarn A“ (klein)/(„malý“), „Flecktarn B“ (groß)/(„velký“) a „Flecktarn C“ (Schattenmuster)/(„stínový vzorek“). Jak již dobře víme, maskovací vzorek, jenž byl nakonec vybrán jako nejlepší, byl typ „Flecktarn B“, i když trvalo ještě celá léta, nežli se jej Bundeswehr rozhodl implementovat.

Je totiž pravdou, že adopce a implementace všeobecného maskovacího vzorku pro Německou armádu nenastala dříve jak v půlce let 1980., kdy teprve „Flecktarnmuster“ byl oficiálně přijat Německou armádou jako standardní kamufláž. Německý maskovací vzorek „Flecktarn“ od té doby byl viděn jako velmi efektivní, což se odrazilo na tom, že ovlivňoval návrhy další, jenž z něj často vycházely tu ve větší a onde zase v menší míře. To se podepsalo na řadě klonů v zemích jako je Dánsko, Japonsko, Polsko, Čína, Belgie atd. Německo jako takové ještě vydalo pouštní verzi maskovacího vzorku Flecktarn a používá jej (navzdory široké a stále rostoucí internacionální posedlosti digitálními maskovacími vzorky v poslední době).

Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER)

Spolu s tím, jak se zvyšuje přítomnost Německa na všelijakých mezinárodních misích (většinou tzv. „Mírového“ rázu) již od nějakých středních let 1990., zase to rozžehlo touhu po známém německém perfekcionismu a potřebě navrhnout a začít zde používat maskovací vzorek řady Flecktarn, jenž je určen primárně do oblastí tropických a teplých. To vedlo a podepsalo se i na nutné adopci dalšího maskovacího vzorku řady Flecktarn a další verzi „Funf Farben Tarndruck der Bundeswehr“ („pětibarevná maskovací kamufláž pro Bundeswehr“). Této aktivitě se také přezdívalo „Tropentarn.“ Šlo o kamufláže, jenž byly tištěny na lehčí látky, jenž jsou praktičtější ve velmi horkých místech (non-stop tropické či teplé počasí). Uniforma tohoto typu pak byla přijata k roku 2001. Maskovací vzorek samotný na této látce byl pouze mírnou variací na barvy již existující a prozatím velmi již osvědčené. Shrnuto a podtrženo, je to jen mírná modifikace standardního „Flecktarnmusteru“.

Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER)

Opět následujíce trendy nastavené jeho NATO spojenci (zejména samozřejmě Velkou Británií a Francií), v roce 1993 Německo začalo testovat pouštní maskovací kamufláže založené na barevném schématu jeho standardně vydávaného Flecktarnu. Zpočátku mu říkali Němci „Tropentarn“ (tj. „Tropická kamufláž“), i když to byl zatím pojem jednoznačně neoficiální. Časná verze obsahovala řídce rozmístěnou temnou olivovou barvu a načervenale-hnědé body na pískovém pozadí. Tento do pouštního prostředí cílený maskovací vzorek byl ve zkouškové fázi po léta 1998-1999, dokud se první oficiální pouštní verze tohoto maskování neobjevila. Oficiálně se jí říkalo „drei Farben Tarndruck der Bundeswehr“ („tříbarevná kamufláž pro Bundeswehr“), o vzorku se ovšem většinou a obvykle mluví jako o „Wüstentarndruck“ (aneb též „pouští kamufláži“) anebo o „Desert Flecktarn pattern“ (to zase v anglicky hovořících místech světa). I když se objevily během let četné fámy na to téma, že existovaly v této době dvě verze pouštního maskovacího vzorku, zdroje přímo z Německa signalizují, že to technicky není pravda. I když časné zkouškové verze (cca z let 1993-1999) mohly mít lehce odlišné zabarvení, oficiální verze z roku 1999 je zcela standardizovaná. Dochází často i k tomu, že se při praní tohoto maskovacího vzorku s jiným typem prádla, u něj změní trochu barvy. Tak či onak, tříbarevný pouštní typ je standardní typ vybavení pro veškeré armádní síly Německa chystající se setrvale do pouště / na suchá teplá místa. Z návrhu je zřejmé i to, že se zde navíc předpokládá mírný porost, nikoliv jen písek.

Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER) Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER) Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER)

Je ale faktem i to, že jisté prvky Německé armády již adoptovaly (stejně jako jiné podobné jednotky po světě), kdy zde ale mluvíme zejména o „Kommando Spezialkräfte“ (KSK), za své i něco ze série Multicam.

Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER)

Velmi nečekaně  bylo koncem roku 2015 oznámeno, že Bundeswehr uvede dva další zbrusu nové maskovací vzorky založené na sérii „flecktarn“. Bylo opět doplněné to, co chybělo: tzn. Maskovací vzorek, jenž je určen do podmínek sněhových / ledových a arktických a mělo jít o univerzální kamufláž určenou pro lidi z Německé armády, jenž šli někam do světa na misi / byli umístěni mimo Německo. Zprvu začaly výzkumy na toto téma asi tak okolo roku 2012, přičemž na ně dohlíželi lidé z „Wehrwissenschaftliche Institut für Werk- und Betriebsstoffe der Bundeswehr (WIWeB)“ (dalo by se to celé přeložit jako: „Republikový armádní materiálový a zásobovací výzkumný institut“). Nový typ nese jméno „Multitarn“, jelikož bylo zřejmé, že to bude maskovací vzorek multiúčelový. Tento nový typ pak nese barvy v této kombinaci: světle zelená, tmavě zelená, hnědá, béžová, šedá a špinavě bílá. Je to design založený podle všeho na standardním „standard BW flecktarn“ vzorku. A bude zpočátku k dispozici jen té sekci Německé armády, co má na starosti speciální operace všech forem (KSK). Doufejme se časem rozšíří i mezi běžné šarže, jelikož jde o typ, jenž nabízí jednu velmi atraktivní funkci: Multitarn je efektivnější oproti jiným typům této řady při matení obrazu z nokto-vizorů.

Kde všude se ještě maskovací vzorky „Flecktarn“ a „pouštní Flecktarn“ objevily?

Další maskovací vzorek testovaný v rámci „Truppenversuch 76“ byl i jeden zvaný „Punktmuster“ anebo „puntíkový maskovací vzorek“. V některých aspektech je dost podobný rodině Flecktarn, ale má oproti nim puntíky jednak mnohem menší a za druhé, i mnohem koncentrovanější.

Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER)

A zde máme pro změnu experimentální variaci na „Desert Flecktarn“, tato má ale trošku jinou barevnou paletu oproti té standardní. Jak to ale tak vypadá, týká se to jen komerčních trhů a nikoliv armády.

Maskovací vzor Flecktarn Camouflage (GER)