Sortiment

Ocel CrNi 1810

Použití nachází v průmyslu potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém, dále pak ve fasádní a bytové architektuře. Pro použití v chemickém průmyslu není vhodná, odolává jen některým málo koncentrovaným kyselinám. Ve venkovním prostředí vzdoruje povrchové korozi jen v tom případě, že nánosy chemických zplodin (prach a soli) jsou pravidelně s povrchu oplachovány dešťovými srážkami.

CrNi 1810 chromniklová nerezová ocel

Tato nejvíce používaná nerezová ocel označovaná spotřebitelskými názvy „potravinářská“, nebo „18-10“ vyhovuje odběratelům hlavně poměrem cena / dobrá korozivzdornost v určených prostředích.

Užití

Méně korozně zatížená zařízení chem. průmyslu, papírenství, svařené konstrukce, zásobníky, ČOV ap. Obsah Ni může být na hranici použitelnosti pro pitnou vodu. Pro potraviny a pokrmy ji lze použít. Max. teplota 650°C (materiál žáropevný).

Technologie zpracování

Je svařitelná ihlubšími průvary (nad 5 mm tloušťky) Zpracovává se stříháním, ohýbáním, tažením (přetahování). Třísková obrobitelnost je dobrá. Pracněji leštitelná.

Technické údaje

Pevnost v tahu Rm 500 - 700 N/mm2. Mez průtažnosti (kluzu) Rp 0,2 min. 200 N/mm2. Tažnost A80mm min. 40%. Žíhací teplota 1000 -1100°C chlazení vodou, intenz. vzduchem. Nemagnetická, nekalitelná. Má sklon ke zpevňování za studena při tažení, nebo při třískovém obrábění nevhodnými řeznými podmínkami. Zpevnění vzniká přetvořením austenitu na deformační martenzit, který zvýší pevnost, sníží tažnost a může způsobit magnetovatelnost. U profilů s větší plochou průřezu se může vyskytovat částečná magnetovatelnost v oblasti jádra profilu - je způsobena zbytkovým martenzitem z vysokých teplot při výrobě. Tyto změny nemají vliv na korozní odolnost materiálu a svařitelnost. Leštitelná.

  • Chrom je silný tvůrce karbidů a zvyšuje proto tvrdost a pevnost, při jen nepatrném snížení tažnosti. Při obsahu více než 12% Cr je ocel odolná vůči korozi.
  • Nikl zvyšuje pevnost při jen nízkých ztrátách houževnatosti a způsobuje navíc dobrou prokalitelnost. CrNi oceli jsou odolné vůči korozi a proti okujení a také žáropevné. Ni neovlivňuje negativně vařitelnost a zlepšuje zejména při nízkých teplotách houževnatost.