Sortiment

Angled Valve

Angled Valve nebo také šikmý ventil se používá jako uzavírací armatura pro agresivní média, kapaliny, páry a plyny. Vhodnost použití je závislá na agresivitě pracovní látky za pracovní teploty. Ventily je možno použít pro pracovní tlaky a teploty: PN 40 4 MPa při teplotě do 250 °C

Ventil je třmenový. Sedla tělesa a kuželky jsou ze základního materiálu. Do sedla ventilu dosedá uzavírací nebo regulační kuželka. Kuželka je na vřetenu volně otočná. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku. Výrobek je tvořen z korozivzdorné oceli a těsnění vřetene se volí podle druhu pracovní látky.