Sortiment

SMG

Zkratka SMG znamená samopal. 

Zkratka je odvozená z anglického výrazu pro samopal, tedy "submachine gun."

S touto zkratkou se na zbrojních fórech setkáte velice často. Především v anglicky mluvících zemích je SMG naprosto běžná a zažitá zkratka, která zdomácněla i unás.