Sortiment

Rubber Coating

Přeloženo z angličtiny se jedná o potažení vrstvou pryže, alias gumy. Proč opatřovat povrch gumovou vrstvou? Důvodů lze zmínit hned několik, hlavním jejich cílem je zvýšit odolnost předmětu a bezpečnost jeho používání.

Rubber Coating

Proč předměty pogumováváme?

Guma je měkká a pružná, zároveň však hoževnatá a poměrně pevná. Gumový povrch je tedy odolný proti úderu, například pádu předmětu na zem, přičemž do jisté míry utlumí destruktivní účinek pádu na předmět. S pogumováním se tedy často setkáváme u předmětů, které jsou určeny pro sport a outdoor, kde je zvýšené riziko poškození. Dalším důvodem k pogumování povrchu je ochrana proti vlhkosti, guma může být ponořena ve vodě dlouhodobě, aniž by propustila jedinou kapku. Například textilie pogumováním získá perfektní odolnost proti dešti, i když v tomto případě se častěji používá potažení vrstvou polyurethanu nebo měkčeného PVC, které mají podobné vlastnosti jako guma, ale lépe odolávájí UV záření obsaženém ve slunečním světle. Další důležitou vlastností gumy je neklouzavý úchop. Z tohoto důvodu se často opatřují pogumováním držadla nářadí (například nožů), která díky tomu lépe odolávají vyklouznutí z ruky.

Rubber Coating

Vlastnosti gumy

Klasická guma na bázi přírodního kaučuku je všeobecně výborný materiál, využití pro spotřební výrobky zmiňujeme výše. Některé její vlastnosti lze do jisté míry ovlivnit postupy ve výrobě, například se velmi dobře dá ovlivňovat tvrdost pryže od vysoce tvrdé až po velmi měkkou. Zmínit také lze nikoliv nepodstatnou vlastnost gumy, kterou je její zdravotní nezávadnost. Krom uvedených dobrých vlastností má samozřejmě i své slabé stránky. Například nepříliš dobře odolává povětrnosti, především slunečnímu záření, což se projevuje tzv. puchřením, tedy pozvolným rozkladem od povrchové vrstvy do hloubky za tvorby prasklinek. Nepříjemná může být nízká odolnost proti tukům a olejům, ve kterých guma bobtná a ztrácí pevnost. S rozvojem chemického průmyslu bylo syntetizováno několik druhů umělé gumy, jako příklady lze uvést NBR pryž odolnou proti olejům či EPDM pryž odolnou proti povětrnosti.

Rubber Coating

Silikonová pryž

Jedná se o syntetickou gumu na bázi organických sloučenin křemíku. Tento druh pryže má některé specifické vlastnosti, kterými se odlišuje od jiných materiálů. Tou je především výborná odolnost proti vyšším teplotám, silikonová pryž se tedy používá k výrobě těsnění pro zařízení s horkými médii. Pro své další velmi dobré vlastnosti, například odolnost proti povětrnosti a vněkterých typech i proti organickým kapalinám, se často používá jako dražší náhrada za pryž kaučukovou.