Sortiment

Antikorozní technologie VCI

Těkavé inhibitory VCI zabraňují korozi. Inhibitory vytvářejí molekulární vrstvu, která se rovnoměrně váže na železné i neželezné předměty. Tímto způsobem dočasně i dlouhodobě chrání ošetřené předměty proti korozi.