Sortiment

Jak přežít ohně přírodní i jiné po katastrofách

01.09.2019 | Rady a tipy | Petr Hájek | Doba čtení: 23 minut
Nalezeno v magazínu (0)
Nalezeno ve slovníku (0)
Bohužel, na zadaný dotaz jsme nic nenašli.

Všem prepperům je jasné, že jsou situace, během nichž volání 112 / 911 (to podle země, kde jste) prostě nebude možné a natož po nějaké katastrofě. Každý se proto snaží, aby si tehdy zastal co nejvíce věcí: preppeři se musí stát vlastními policisty, doktory, farmáři, … ale přesto – jen málokteří z nich se věnují se stejnou důležitostí i dominovému efektu, jaký by na ně a jejich zásoby měly požáry bez toho, že by dorazili hoši s červenými auty a porvali se s nimi. Jak tedy zvládnout prevenci i boj s červeným kohoutem bez újmy na majetku i zdraví?

Přemýšleli jste někdy o tom, co budete dělat tehdy, když nebudete moci zavolat na hasiče v případě, že se bude odehrávat nějaká ta katastrofa lidská či přírodní? Pokud ne, tak jste jen jedním z dalších lidí / prepperů, co to zanedbali a podcenili tento fakt ve svých survivalových plánech.

Hasičský oblek

 „Dostat se v rámci vašich příprav na katastrofy k nějaké té hasičské výzbroji, to není obvykle nic jednoduchého. Jistě ale budete i vy souhlasit, že o její užitečnosti nemůže být sporu. Jeden nikdy neví v době, kdy se nám teploty celosvětově stále zvětšují.“

Všem prepperům je ale jasné, že jsou situace, během nichž volání 112 / 911 (to podle země, kde jste) prostě nebude možné a natož po nějaké katastrofě. Každý se proto snaží, aby si tehdy zastal co nejvíce věcí: preppeři se musí stát vlastními policisty, doktory, farmáři, ale přesto – jen málokteří z nich se věnují se stejnou důležitostí i dominovému efektu, jaký by pro ně a jejich zásoby měly požáry bez toho, že by dorazili hoši s červenými auty a porvali se s nimi.

Připravit se na boj s ohněm během nějakého toho pádu civilizace ale zahrnuje mnohem více, nežli jen boj s plameny samotnými. Váš survivalový plán na přežití ohně musí také zahrnovat stavbu a obnovu / renovace již existujících staveb, plus je také třeba dělat z nich překážky pro oheň okolo vašeho hlavního domu, aby se dále nešířil a vy jste jen nepřidali další palivo do horkého pekla.

Myslet si, že se to týká jen prepperů z vesnic a těch na periferii města je samozřejmě chybná dedukce. Jistě, ti, co žijí v divočině se sice častěji setkají s divokým ohněm z přírodního zdroje, ale i v předměstí a centru na vás číhají mnohé hrozby.

Jaké ohňové hrozby vás mohou ohrozit na vesnici a ve městě?

Zamyslete se na vteřinu, kolik z lidí v centru, na okraji města používá rutinně krb nebo pec na dřevo / uhlí / naftu / petrolej / propan-butan jako zdroj tepla a pro grilování. Asi znáte mnohé, že ano?

Během jakékoliv katastrofy nemůžete očekávat, že zůstane stále k dispozici elektrická síť moc dlouho. Dokonce i během takové drobnosti jako je ekonomický kolaps nebo pandemie zde elektřina zůstane jen tak dlouho, dokud ji někdo bude aktivně svoji pracovní silou podporovat a provozovat (i to bude člověk ale běžný).

Nepřipravené masy budou zoufalé, aby zůstaly v teple, mohly vařit a čistit vodu. Znovu připomínáme, že jen pár z nich, pokud vůbec, bude mít generátor pro zajištění základních lidských potřeb.

Autor originálního článku patří do rodiny s editorem novin a hasičem, takže se často vyskytoval u požárů všech typů a viděli tedy z první ruky, jak destruktivní a smrtící oheň je, byť z jen jedné jediné svíčky a ponechaný bez dozoru anebo při špatném použití petrolejového ohřívače. Chyby se dějí a katastrofa jejich statistickému snížení rozhodně nepomůže!

I když je k tomu třeba obvykle nemálo nevšímavosti (ona stačí i opilost) a rázem tu máte masivní ztráty na majetku i lidech. Pokud tedy váš domov / stodola / sklad nebyl přepracován do co nejvíce na oheň odolné podoby, tak i podobná chyba u vašeho souseda se může postarat o to, že vaše jinak dokonalé celoživotní plány lehnou popelem.

Jak moc velká hrozba jsou přírodní ohně?

Vesničtí preppeři (a do jisté míry i ti městští) se musí připravit na to, že budou operovat s přírodním divokým ohněm během nějakého toho dlouhodobého chaosu. Tyto ohně vznikající samovolně v přírodě, i díky lidem, jsou ale ta nejvíce nepředvídatelná ohňová záležitost, na jakou narazíte v životě.

Zkonzumují vše po cestě a stávají se stále většími, když jim to palivo a les dovolí. I vaše krásná lovecká chata z kmenů stromů bude pohlcena v minutě a za pár hodin zde nebude nic (z věcí obvykle zůstane jen pár zcela železných typu závěr pušky).

Jsou státy a země, kde je třeba okolo chat a domů u potenciálně hořících lesů a křovin umístit hlínu a prořezat / upravit / zanechat okolí takovým stylem, abyste se mu vyhnuli. To ale nemusí vždy platit, někdo je třeba již příliš starý a nezvládne dokonale vyčistit něco. Pokud to po vás stát nevyžaduje (nebo to dokonce zakazuje), ale máte v plánu něco podobného v případě, že by se blížil požár, tím lépe pro vaše přežití. Když už nic jiného, aspoň mějte nějaký plán, jak se více odizolovat od okolí hlínou, vodou a již pokácenými stromy (nepadnou na vás).

Čím dále větší sucha také příliš nepomáhají. Fakt, že řada lidí je stále zvyklá i u nás vypalovat starou trávu, tak je i toto riziko stále nezanedbatelné.

Jak moc velká hrozba jsou EMP ohně?

I když na to leckdo možná zprvu ani nepomýšlí, tak ohňová hrozba je tu i ze strany EMP. A co máme na mysli vlastně? Je to věc, která rovným dílem postihne všechny a všude (lidé v divočině, ve vesnicích, ve městě i na cestách, připravené i nepřipravené: Možná to nevíte, ale jen třeba nad USA je vždy v letu a akci cca 7 tisíc letadel každý den.

Pokud na zemi dorazí solární bouře třídy X. anebo se ozve nějaký šílenec s EMP bombou, tak všechna ta hi-tech technologie, jenž tyto kusy železa drží ve vzduchu přestane s největší pravděpodobností okamžitě fungovat. Neplatí to pouze pro prezidentský Air Force One, jenž s tím počítá a je více odolný.

Je to smutné a paradoxní, ale pokud se stane něco podobného, tak v případě EMP pouze stroje staré natolik, že v nich není prakticky žádná technika budou fungovat. Většina podobných hasičských historických krásek (nebo typ s koňmi) ale nebude schopna se k vám stejně asi dostat, protože již nejsou ve službě a stojí někde v muzeu a již nebudou schopny s vodou nakládat a operovat. Jako ceremoniální memento jsou ale dokonalé!

Asi vám nemusíme říkat, že když tato letadla začnou  padat (nedejbože celosvětově!), tak budou ještě zčásti plná leteckého petroleje, takže když se zřítí někam do hor nebo mezi pole, tak chytne vše okolo, navíc dnes, když jsou skoro všude rekordní sucha a teplota nám stoupá všude.

Stejný EMP problém je i vlastně to, že všechny moderní hasičské stroje nebudou bez fungující elektřiny schopny provést prakticky nic.

Hasiči při boji s plameny

 „Povolání hasičů je velmi náročné a nevděčné, několikrát denně za nás všechny nasazují krk a ani o tom nevíte často. Pokud vás tato oblast zajímá, pak více o jejich práci (stejně jako jiných podobných státních složek) odhalíte v časopise „Kuráž“, jenž najdete v nabídce i u nás.“

Je dobrý nápad bug-outovat během ohně?

Když se ohně po podobné katastrofě zažehnou (z libovolného z výše řečených důvodů), tak lokální hasiči nebudou schopni reagovat a plameny se nahromadí a pohltí stále více a více míst, lidí a našich společných prostředků pro přežití (obilí, …). Brzy zkonzumují ve městech celé bloky během pouhých hodin.

Ve scénáři tohoto typu buď poběžíte anebo umřete, tak prosté to je. Když budete na svých, tak nést cokoliv většího nežli jen váš základní batoh a věci je nereálné, jinak se to dost podepíše na rychlosti. Ano, můžete stále použít auto, tehdy logicky budete mít větší šanci sbalit s sebou větší řadu věcí a zásob, jako do batohu, to ale jen tehdy, když budete dost rychlí a předstihnete sousedy (panika se postará o zácpy, padající stromy zase o přirozené zátarasy), což vám ale může být stejně nakonec jedno, když se celá oblast stane neprůjezdná a vám zůstane vše v autě a shoří.

Lidé s nějakou formou ochranné masky budou mít větší šanci dostat se skrze. Jak známo, nadýchání kouřem stojí dnes životy více lidí jako skutečné upálení.

I kolo se dá použít, buďte ale připraveni ho zanechat kdekoliv tato potřeba vyvstane

Jaké věci je dobré mít v rámci „ohnivého preppingu“?

Nyní, když máte aspoň lepší představu, co fire-prepping / chystání se na oheň, je a proč by to měla být i vitální část vašich survivalových plánů i věcí, je na čase se ponořit do návodů, věcí a postupů, jenž vám pomohou zredukovat riziko popálenin i uhoření na maximum (během katastrof i mimo ně).

Hasicí přístroje

Jak je dobře známé každému modernímu člověku, neexistuje jediný hasící přístroj, jenž by byl vhodný na všechny typy ohňů. Je tedy potřeba mít po ruce více typů. Stačí použít typ špatný a plamenům jen pomůžete se více rozšířit.

V našich končinách se jim hovorově též říká „hasičáky“ nebo „minimaxy“. Dělí se jednak dle druhu aktivní hasící látky:

 • Vodní – hasící látkou je zde voda, co obsahuje uhličitan draselný, aby nezamrzala. Nesmí se s ním hasit elektrické spotřebiče pod napětím. Je nejnižší účinnosti a jeho chladící efekt  i jeho hasebním účelem je často / obvykle prosté ochlazování. Je vhodný na požáry pevných látek.
 • Pěnový – vedle vody zde nechybí ani pěnidlo, díky kterému logicky vzniká při provzdušnění i pěna. Tím dojde jednak k lepší smáčivosti, ale také tato pěna izoluje látky od vzdušného kyslíku (dusivý efekt). Hořlavé látky tedy určitě hasí lépe jako voda, nejčastěji se ale nasazuje proti hořlavým kapalinám. Jedině tehdy, když je na něm „AR“ (Alcohol Resistant) lze s ním hasit i polární kapaliny typu aceton a líh, jenž normálně pěnu rozpustí. Látka typu AFFF má lepší izolační efekt (zabraňujíce tak potenciálnímu výstupu hořlavých plynů a par z oblasti hoření + blokuje i kyslík). Ani s tímto ale nehaste přístroje pod napětím jelikož pěna je stále vodivá. Též pozor na to, že se nesmí použít s požárem řady F, jelikož stykem vody s hořícím tukem / olejem by totiž mohlo dojít nejen k jeho rozšíření, ale potenciálně i výbuchu!
 • Práškový – jako pasivní hasidlo se u nich používá prášek, co je hnaný plynem. Jde o velmi účinný hasící přístroj, co je nevodivý. Dá se s ním tedy hasit i cokoliv pod napětím. Jeho hasební efekt je stěnový efekt, je nevhodný i do prostoru, jenž obsahuje věci citlivé na prach (velmi drahá elektronika obecně). Existuje v mnoha verzích, směsích a kombinacích. Některé jsou vhodné na plasty (Totalit 2000), jiné zase pro kovy (Totalit M). Označuje se také často dle více skupin najednou: některé jsou jen BC (Hydrogenuhličitan draselný a Hydrogenuhličitan sodný), jiné zase ABC (Síran amonný a Dihydrogenfosforečnan amonný).
 • Sněhový – jde o typ, co má jako hasivo oxid uhličitý. Má velmi nízkou teplotu po opuštění trubice (-30 °C), takže se musí držet jen za držadlo. Nedají se s ním hasit sypké věci, protože proud plynu je na to příliš prudký. Není ani vhodný na hašení pevných látek typu dřevo i jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné. K hašení se dá použít jednak sníh, ale pak i plyn, co z trubice tryská i po sněhu. Dají se s ním hasit elektrická zařízení.
 • Halonový – hasivem jsou zde halonové plyny. Aktuálně nejúčinnější typ. Hasebním účinkem je zde efekt chemickofyzikální. I tento typ má ale stinné stránky: likviduje ozónovou vrstvu okolo nás a je to jedovatá látka. Nesmí se tedy použít ve špatně větraných místech, na žhoucí látky a požáry lehkých kovů. Některé typy starších plnění se dnes již nevyrábí a nahradily je přístroje s Oxidem uhličitým a Hexafluoropropanem. To je aktuálně nejlepší volba, jsou netoxické a navíc hasí všechny běžné hořlaviny (kromě likvidace žhnutí!) a navíc jsou nesmáčivé, takže ideální na archivy a podobná místa. Nezanechává rezidua ani teplotní šok, ovšem jeho cena je ale astronomická: kus 5 tisíc Kč.
 • Tetrachlórový – dříve se používaly hasící přístroje plněné  tetrachlormethanem, když s ním hasíte ale, vnikají při tom nebezpečné jedovaté látky obsahující Fosgen.

Hasicí přístroje dělené podle tříd požárů:

 • Třída Apevné látky, na tyto tedy lze použít hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
 • Třída Bhořlavé kapaliny, lze tady využít hasicí přístroje pěnové, práškové a sněhové.
 • Třída Cplyn, zde si budete muset vystačit jen se sněhovým a práškovým typem.
 • Třída Dhořlavé kovy (lehké a alkalické), vyžívají se speciální prášky.
 • Třída Eelektrická zařízení pod proudem, pod 1 000 V jde o práškový nebo sněhový, nad 1 000 V jsou nutné speciální přístroje. Dnes se již moc nepoužívá, ale pro úplnost ho uvádíme.
 • Třída Fjedlé rostlinné a živočišné tuky v kuchyňských zařízeních, na ty je též potřeba speciální hasivo.

Na všech hasících přístrojích je uvedeno číslo a typ. Třeba „34 A“: jde o typ pro hašení pevných látek a zvládne požár dřeva o těchto rozměrech hranice - 3,4 metry dlouhé, 0,5 m široké a 0,56 m vysoké.

Jak zabránit explozím nádrží s palivem pro ohřev a vaření?

Mnozí z vesnických prepperů a majitelů chat i chatek a mimo-civilizační a off-grid-bezsíťoví-guruové všeho typu obvykle (minimálně částečně nebo jako zálohu) využívají vaření i topení přírodním plynem, propan-butanem nebo dokonce i postaru petrolejem. Jestliže se ale oheň blíží právě k vaší oblasti se zásobami či tankem / nádrží, tak být schopen rychle a bezpečně uzavřít a vysušit tento systém vysoce hořlavého materiálu (a transportovat je dále od vašeho domu / mimo hlavní cestu plamenů), tak tím si můžete zachránit dům, chatu, obydlí, stodolu před zpopelněním.

I když je lákavé mít vaše dřevo hned vedle chaty u dveří, abyste se co nejméně nadřeli, tak odolejte tomuto vábení. Nejenom, že to bude přitahovat myši, vosy a podobné cizopasníky (v zahraničí přidejte ještě hady), ale poslouží také jako vítané palivo pro jakýkoliv požár, jenž by se snad na vašem pozemku ukázal (a platí to i pro ohně, co začnou vevnitř vaší chaty a pak se propálí ven skrze zdi, speciálně dřevěné).

Palivové dříví je nejlepší skladovat uvnitř kovové konstrukce namísto dřevěné. A když už ne to, tak aspoň v „šopě“, kde je kovová střecha (a nejlépe i zdi z vlnitého plechu apod), protože tak zdaleka nejlépe ochráníte dřevo vaše od poletujících jisker a oharků, kterých bývá za požárů požehnaně. Když bude tato stavba aspoň 8-10 metrů od domu, tím lépe.

Za oné konstelace, že vaším směrem vyrazí nějaký ten nekontrolovatelný přírodní požár, tak použijte vodní trysky nebo kbelíky (co máte k dispozici aktuálně) a tímto se snažte důkladně navlhčit + ochladit v rámci možností zdi vašeho skladu dřeva. Také exponovanou první řadu dřeva, abyste poskytli aspoň trochu protekce před plameny.

V případě očekávání skutečně ohně pekelného / když se bude zdát, že situace je zlá, navlhčete celou hromadu dřeva. Tím jí zabráníte v chycení dočasně. Když dřevo chytne tak či tak, je to stejně poslední možnost: je lepší tato cesta a pak nechat sušit jako nechat vše shořet.

Dříve se dělaly kovové kusy střech v místech, odkud hrozilo chycení od kamen a komína, takže klidně si něco takového zhotovte i vy. Mimochodem, vaše kůlna na dřevo by neměla být umístěna vedle žádné struktury, jenž dále uspíší šíření ohně právě směrem k ní.

Hasiči v ochranných oblecích

 „Hasičské vybavení se vám bude hodit ve všech těch případech, kdy oceníte nehořlavý oblek, větší helmu a vlastní dýchací přístroj. Dostat se k němu i u nás lze ale jedině legální cestou či na nějakých výprodejích starého vybavení / přebytků.“

10 rychlých tipů, jak ochránit vaše evakuační místo před požáry?

Zařídit si nějaký základní trénink pro boj s ohněm je dobrý nápad, ale určitě by to neměl být váš první nebo poslední krok v rámci ochrany vašeho místa před ohněm.

První krokem vaší lokace, kde chcete požár přežít by mělo být projít se okolo vašeho místa a pozemku a celkově zrevidovat jeho stav, v jakém je a udělat si pár poznámek. Pár dokumentačních fotek také neuškodí.

 1. Věnujte pozornost perimetru 10-20 m okolo všech vašich struktur, obydlí vašeho či zvířeny nebo venkovního skladiště potenciálně hořlavého materiálu. Odstraňte všechny křoví, stromy a visící větve co zde jsou nebo sem zasahují z této 10-20 m oblasti.
 2. Zopakujte krok jedna, ale nyní odstraňte vše živící plameny co jsou pod 10 metrů od vašeho hlavního obytného / pracovního místa, ale nejsou přímo u něj.
 3. Nikdy neskladujte hořlavý materiál v dřevěné kůlně, dílně nebo stodole. Když prostě musíte držet poblíž palivo, terpentýn apod., tak vyrobte nebo kupte kovové skříně zavírací nebo zamykací a v těch to vše skladujte.
 4. Čistěte vaše okapy každý týden až dva, abyste zabránili hromadění nepořádku, co se zde nahromadí a pak i usuší. Jedna jiskra z okolí je pak vše, co stačí k tomu, aby dole nebo nahoře chytlo něco a bylo to pěkně rozfoukáno větrem.
 5. Mějte poblíž pískem naplněný kontejner z kovu nebo keramiky sloužící pro zhasínání cigaret, doutníků, hořícího tabáku, doutnajících raket … Asi každý zná historky o lidech, co hodili z auta „vajgl“ a rázem byl les v plamenech. U vás to třeba může mít podobu jiskry z komína, co zaletěla do pole suché kukuřice. To jsou situace, jenž stojí lidské životy i jídlo. Zbytečně podotýkáme.
 6. Investujte do kovové střechy pro váš domov a všechny další budovy / maštale / stodoly okolo. Jestliže si to nemůžete dovolit, tak nezbude nežli hadicí nebo řetězem lidí střechu uhasit / zamokřit preventivně / zchladit v sezóně.
 7. Nikdy neskladujte seno / slámu ve čtvercích tak, aby se dotýkala. Spontánní samovznícení během sucha a horka je problém pro farmáře již celá století. Vždy mezi nimi nechte aspoň 30-100 cm místa a to i tehdy, když je máte skladovány pod střechou. Tak či onak, krychlová stlačená sláma / seno je na každý pád hořlavá ze své podstaty a neměla by se proto skladovat a zůstávat ve stejných domech a místnostech jako jiná zvířata / lidé. Nejsou ale tak stlačené, takže jsou více vzdušné a lehké jako kulaté žoky slámy, jsou tedy proti nim o něco menší ohnivá hrozba.
 8. Používejte hromosvod, abyste ochránili vše důležité: stodolu, kurník, domov, … Ne vždy si blesk totiž vybírá nejvyšší bod, takže raději jich mějte více.
 9. Mít ve stodole elektřinu je sice úžasné, ale nezapomínejte, že to má i další skryté náklady – zvyšuje to významně šanci, že zde vedení způsobí požár a to zrovna v oblasti, kde je vaše maso, vejce, zásoby a zvířena. V této věci jsou asi lepší světla solární s detektorem pohybu, svítilny a bateriová světla. A dá se použít i přenosný benzínový / plynový / solární generátor k tomu, abyste měli „šťávu“ jen tehdy, když ji potřebujete a nikoliv déle.
 10. Vysekejte důkladně veškeré podrosty bezprostředně okolo i pod vaším obydlím, stodolou atd. Tím opět zabráníte tomu, aby toho všeho jednou využil proti vám oheň a dostal se tak blízko k domu i všemu dalšímu zde pěkně hořlavému. Věci typu ovce a kozy jsou na to skvělé, protože zde spojíte užitečné s užitečným. Pokud nemáte tento typ zvířeny na volno (aspoň v ne-apokalyptické době ještě…), tak jde daného tvora přivázat k pneumatice jen tak, aby dosáhl právě sem a nechat přírodu, aby činila svoje dílo.

Z čeho chcete stavět, když máte v plánu se vyhnout požárům?

Vybrat si ty správné nehořlavé konstrukční materiály pro vaše evakuační místo / loveckou chatu / statek, to je jedna z nejdůležitějších věcí pro každého, kdo to myslí s preppingem a přežitím požáru (i na ten dojde jednou a je to statisticky mnohem pravděpodobnější věc jako útok UFO nebo sopka) vážně.

Chaty z dřevěných klád jsou přírodní, krásné a perfektní lesní projekt typu Urob-si-Sám pro zkušené, ale jsou také to nejhorší, v čem můžete bydlet, když přijde na vaše místo, kde chcete žít (bug-in, „evakuace domů“ prostě) dlouhodobě bezpečně před ohněm. Váš celý dům ze dřeva, stejně jako zdi a střecha, to vše je sice z té krásné dřevní hmoty, ale z pohledu ohně je to jen další palivo.

Ten nejlepší a běžný ohnivzdorný materiál je dnes asi beton. Podobná budova (beton litý či z polotovarů dávaný dohromady a stavěný) a všechny její části z betonu a cihel pokaždé ochrání všechny obyvatele, zvířata, jídlo, … od plamenů později.

Když stavíte dům nebo ho renovujete za použití výše řečených materiálů spolu s kovovou střechou, tak hrozby ohně ze strany lidí i těch přírodních jsou radikálně sníženy.

Musíme ale pamatovat na to, že to nejsou zuřící plameny, co si vyžádají ročně nejvíce životů, ale nadýchání se kouře.

I když je pravda, že hlína nehoří, bude sežehnuto vše na ní při průběhu požáru. V případě, že se objeví oheň přírodní, tak vám shoří dřevěné sloupky, ploty bude asi nutno shodit směrem k plamenům. Seno a sláma v terénu nejenom, že budou hořet, ale ještě ho v tom extra podpoří. Jakékoliv farmářské vybavení zachycené mezi plameny se hravě může proměnit na popel, stejně jako vaše plodiny nebo jiné nasbírané věci.

Jak budete živit svoji rodinu, když vše shoří? Když jste v situaci, že všude okolo vás je nekontrolovatelný přírodní oheň, tak váš dům na bug-in pro jeho přežití musí být vyroben z co nejvíce nehořlavých materiálů! Když časem přidáte i podzemní bunkr, nežli se přežene nejhorší, tím lépe. Nesmíte totiž ztratit v ohni ani stéblo, může vám pak chybět jinde.

Hasič s helmou a maskou

 „I když si většina lidí stále myslí, že hasiči i dnes nosí jen dýchací přístroje, sekery, obleky, helmy a vysílačky, pravda je taková, že objem jejich výbavy je o několik řádů vyšší (máme třetí tisíciletí již dávno a to ani nemluvíme o všech věcech v autě ještě a speciálních hasicích přístrojích jim k ruce).“

10 věcí, jenž vám pomohou při boji s ohněm

Stát se dobrovolným hasičem, to vás nejenom zlepší ohledně první pomoci a hasičských dovedností, ale i poskytne příležitost setkat se s dalšími podobně smýšlejícími lidmi. V některých zemích je to státem dotované (aspoň zčásti), třeba v USA máte základní kurs 40hodinový na hasiče zadarmo. K tomu i nějaké příslušenství + oblečení komplet.

Nemusíte patřit k dobrovolníkům, abyste složili kurz a naopak, ale i tak se vám to stejně odrazí na nákladech, když už budete pořizovat lepší střechy a další hasičské přístroje apod. Tak či onak, kdyby se vám snad naskytla šance někde si udělat podobný kurz za redukovanou cenu, zabijete tím opět dvě mouchy jednou ranou.

1. Hasičská helma

Pořídit si starou hasičskou helmu, co v sobě má stále dost života a odolnosti, ale nesplňuje nějaké moderní předpisy, to je dobrá cesta, jak relativně lacino sehnat slušný a stále použitelný kus vybavení do vaší prepperské skupiny. I na online obchodech typu eBay jich najdete tuny. Cena ale bývá okolo 300-400 USD za kus.

Existuje jich několik typů, standardní hasičská, do budov, do hořícího terénu a pro hledání lidí, …

Slušné kousky by měly být na druhou stranu i co nejmodernější: skleněná / uhlíková vlákna, dýchací přístroje, lehká váha, Nomexové krytí okolo krku a zad, pěnová výplň pro pohodlné dosedání, zástěna chránící krk,  …

Různé barvy neznamenají žádný kvalitativní rozdíl, ale jsou i přesto tradičně ve třech barvách: černá je pro hasiče, červená pro poručíky a kapitány a bílá pro šéfa či jeho poskoka.

2. Ochranný oblek

Najdete ji online v zahraničí jako „Bunker Gear“. A jde o vysoce ochranný oblek, co hasič nosí do akce, aby se chránil před plameny, troskami, ostrými objekty (autonehody), … Požárnický „Bunker gear“ se nazývá i „Turnout gear“.

Zesílená ochranná výbava je těžší a tlustší verzí proti té určené hlavně do hořících křovin a je určena do drsné akce pro běžné hasiče. Nejedná se ale o nic levného. Jen kalhoty jsou za 750 USD a komplet nová pak za 1000 USD.

Výbava do lesa obvykle tvoří další sub-typ (liší se dle státu), který je lehký a obvykle jde o ochranný kabát (většinou žlutý či zelený) a spíše lehké kalhoty (tytéž barvy). Tato sada není tak protektivní jako výše zmíněné, ale zde je to spíše klad, protože by se hasič snadno v tlustém kabátu mohl přehřát, když jeho činnost zahrnuje hlavně běhání v neprostupném terénu.

3. Ochranné boty

Jde o typ z tvrdé gumy, co poměrně dobře ochrání vaše chodidla a nohy před sežehnutím. Jsou poměrně tlusté, takže se nic neděje ani tehdy, když naběhnete v kouři na sklo.

Jsou určeny hlavně na ochranu hasičů, co řeší těžké nehody, kde jsou ostré věci jak skleněné, tak i kovové. Dají se sehnat v cizině asi od 115 USD výše.

4. Nomexová kapuce

Tento zpomalovač hoření, ale s tenkou kapucí je nošen pod hasičskou helmou, aby byly chráněny krky, jejich záda a strany okolo. Existují v celé řadě délek a platí logicky, že čím delší, tím lepší ochrana do oblasti prsní a zadní. Nomexové kapuce se dají sehnat od cca 30-65 USD.

5. Rukavice

Každý hasič má obvykle na výběr hned z několika typů rukavic (vyztužené, zimní zateplené, s delším rukávem, nomexové, …), každý navržený tak, aby mu pomohl v určitém specifickém úkolu. Běžné hasičské rukavice jsou ale nejrozšířenější. Dají se sehnat od 50 do 100 USD za pár v cizině.

6. Nádrž / Batoh na vodu

Tento, jakoby batoh, umožňuje hasičům přenést vodu i na delší vzdálenosti v jakémkoliv terénu. Voda je samozřejmě univerzální pomocník proti ohni. Mívá k sobě připojený ještě pumpu a rukojeť, takže se s ním dá operovat i tehdy, kdy máte na rukou silné rukavice. Hasiči jej připojují obvykle na dýchací masku zezadu. A proč se s ním tahají? Je užitečný tehdy, když chcete / musíte postavit ohňovou zábranu (mezera ve vegetaci nebo jiných hořlavých materiálech, jenž funguje jako zpomalovač / přehrada ohně, vzniká náhodně i cíleně).

7. Světlo

Stejně jako hasičské rukavice, i svítilny mají v celé řadě forem a používají je proto všude, kde to dává smysl a kde jsou k dispozici pro hasičské sbory. Soustřeďují se na ty nejvytrvalejší kusy a to ve všech formách: svítilny svítící v pravém úhlu, svítilny s blikáním a pokročilými funkcemi, čelovky, svítilny s výklopnou hlavou, …

Na západ od našich hranic seženete v aukcích svítilny pro hasiče asi tak od 60 USD do 100 USD. Většina hasičů má ve své výbavě čelovku připojitelnou na helmu + svítilnu s výklopnou hlavou.

8. SCBA / Uzavřený dýchací přístroj

Většina z hasičů jej nosí na svých zádech a je nezbytný v případě, že se nechcete nadýchat kouře. Je to natlakovaná dýchací jednotka, jenž má v záloze i časovač, takže hasiči vždy ví, kdy jim právě ta jejich dojde. 

Zrovna tento typ příslušenství se vám bude online shánět dost těžce (stejně jako vývěva na jeho plnění), pokud nejste u nich zrovna člen nebo dobrovolník.

9. Nářadí a nástroje

Hasiči nenosí jen sekeru, ale také kvanta dalších věcí: háky na dřevo, střihače a řezače plechu a železa, … A to buď u sebe, anebo ve svém autě. Jsou vybavení i na bourání zdí, mimo jiné tedy. Nechybí jim ani palice a kladivo.

10. Kapesní nářadí a nástroje

Sem patří menší věci z vaší výbavy, co unesete v kapsách anebo se připevní zvenčí na výbavu: dveřní páčidla, nástroje na rozbíjení skla, skládací lopatka, kleště na kabely, …

I když se vám možná podaří něco sehnat z této výbavy, pochopitelně to pomůže, zase ale, určitě to z vás nedělá neprůstřelného super-hrdinu.

Autor článku
Petr Hájek
Petr rád tráví čas v přírodě, obvykle jako turista. Rád zkouší nové věci z oblasti přežití a to nejen v přírodě, rád testuje nové produkty a objevuje nové značky, které vstoupí na trh s produkty pro přežití. Jeho životní krédo je: "I ten nejhorší den v lese je stále lepší jako ten nejlepší den v práci!".
Přejít do magazínu
Obsah článku

Líbí se Vám článek?