Sortiment

LED diody

06.02.2017 | Rady a tipy | Vrabec Josef | Doba čtení: 3 minuty
Nalezeno v magazínu (0)
Nalezeno ve slovníku (0)
Bohužel, na zadaný dotaz jsme nic nenašli.

LED je zkratka anglického názvu Light Emitting Diode, u nás se vžilo slovní spojení LED dioda, přestože je v něm výraz "dioda" vlastně obsažen dvakrát. Často je používán též hovorový výraz ledka. LED dioda je elektronická součástka obsahující polovodičový přechod P-N. Její svícení způsobuje jev zvaný elektroluminiscence, prochází-li přechodem elektrický proud v propustném směru, je vyzařováno světlo s úzkým spektrem (jednobarevné).

Barva světla LED diody je závislá na chemickém složení použitého polovodiče. Jako první se vyráběly červené ledky, pak postupně přibyly zelené, žluté, naposledy byly zkonstruovány ledky modré, které následně umožnily výrobu ledek bílých.

K bílým ledkám si povíme více. LED dioda z principu nemůže emitovat bílé světlo, tuto nevýhodu se ale vývojáři naučili elegantně obejít. Použíje se dioda vyzařující modré světlo a před její emitující část se nanese žlutý prášek zvaný luminofor. Ten je namíchán ze sloučenin vzácných kovů a jeho funkce spočívá v tom, že část ledkou vyzařovaného modrého světla přemění na žluté. Smísením zbylého modrého světla s přeměněným žlutým vznikne světlo bílé.

LED diody již ve většině výrobků nahradily obyčejné žárovky. Důvodů pro to je hned několik, v první řadě můžeme jmenovat účinnost. Zatímco ve vláknové žárovce je většina elektrického příkonu přeměněna na teplo, ledky jsou mnohem efektivnější a při stejném příkonu svítí několikanásobně více. Druhou skvělou vlastností je životnost. U žárovky dochází k postupnému ztenčování vlákna až nakonec dojde k jeho přepálení nebo zlomení nějakým otřesem, u ledky nic podobného nehrozí, životnost je limitována stárnutím polovodiče a ledka postupně ztrácí světelný tok, což se ale u kvalitních produktů děje velmi pomalu, k náhlému zhasnutí dochází výjimečně.

Další dobrou vlastností je absence škodlivých druhů záření, ve světle ledky nenajdeme IR ani UV záření. Příjemná je též stálost barevné teploty (teploty chromatičnosti) při různých napájecích proudech. Pokud snižujeme napájecí proud žárovky, dochází nejen ke slábnutí světla, ale zároveň k jeho posunu k červenému spektru. U LED diod dochází pouze k poklesu světelného toku, barva světla se nemění.

LED diody mají samozřejmě i nevýhody, vyšší teploty jim výrazně zkracují životnost a svítí při nich méně. Výkonné LED čipy proto musí být umístěny na chladiči, který odvede odpadní teplo a nedovolí přehřívání čipu. Nevýhodou je též častá nutnost elektronické regulace napájení, která především pro výkonné ledky zajistí potřebnou velikost a stabilitu napájecího proudu.

Použití moderních LED diod je opravdu velmi široké, najdeme je prakticky v každém elektronickém výrobku, nejčastěji jako signalizační či v podsvícení displejů. Samostatnou kapitolou jsou výkonné LED diody, často nazývané LED čipy. Tyto ledky s velkoplošným polovodičem mají za úkol produkovat intenzivní, nejčastěji bílé světlo. Tyto typy ledek nalezneme ve svítilnách, v LED žárovkách, v podsvícení obrazovek televizorů a dalších výrobcích s potřebou silného zdroje světla.

Doporučené produkty
Autor článku
Vrabec Josef
Přejít do magazínu
Obsah článku

Líbí se Vám článek?