Sortiment

Přehled závodů ve střelbě

17.03.2023 | Rady a tipy | Tibor Hrušecký | Doba čtení: 15 minut
Nalezeno v magazínu (0)
Nalezeno ve slovníku (0)
Bohužel, na zadaný dotaz jsme nic nenašli.

Technika praktické střelby a střelecké závody. Jak v tomto tématu orientovat? Jak se připravit? Více se dozvíte v našem následujícím článku.

Úvod

Jakožto majitelé zbrojních průkazů a střelných zbraní jistě navštěvujete, ať už pravidelně, či nepravidelně, střelnici. Po nějakém čase Vás však ‘statická’ střelba již může nudit, případně se již v rámci střelby na cíl již nemáte kam posunout. Co dál? Jednou z možností je využít techniky praktické střelby na nějakých závodech, kde se zdokonalíte v ovládání zbraně a střelby, dá se říci, pod tlakem. Na závodech nemáte moc času na přemýšlení a využíváte intuice, reflexů a nasbíraných zkušeností. Čím více závodů absolvujete, tím více zkušeností nasbíráte a tím lépe dokážete ovládat Vaši zbraň v různých situacích.

Jaké závody můžete navštívit? Jak se na ně připravit a co Vás tam čeká? Vše se pokusíme zodpovědět níže.

Praktická střelba

Praktická střelba je velmi rozsáhlou oblastí. Co se týče ‘závodů’ bavíme se prakticky o třech typech a stanovených pravidlech.

 • IPSC (mezinárodní organizace praktické střelby)
 • IDPA (mezinárodní organizace obranné střelby)
 • LOS (lidová obranná střelba)

Všechny tato "závody" si popíšeme níže, včetně pravidel, rozdělení soutěží a jejich rozdíly.

Praktická střelba, tedy účast v závodech, je prakticky využitelná i v případě přípravy pro výkon povolání.

Praktická střelba podle IPSC

Tento typ střelecké soutěže je jedním z nejrychlejších.

Tento závod kloubí požadavky na rychlost a přesnost závodníka a to se zbraní v minimální ráži 9mm.

Samotný závod sestává z různých stanovišť, které obsahují různé druhy terčů, které jsou rozmístěné v různých vzdálenostech. Takto rozmístěné terče mají ‘simulovat’ reálné situace a vzdálenosti. Terč jsou zde umístěny jak statické, tak pohyblivé. Jsou viditelné jako celek, nebo částečně, nebo taktéž plně v zákrytu kdy je danou překážku nutné obejít.

Na stanovišti se setkáte taktéž s objekty, které nejsou určeny k zásahu (tedy představují nezúčastněné osoby, objekty v reálných situacích).

Doporučené produkty

U některých stanovišť je konkrétně předepsáno pořadí zásahu terčů, konkrétní trasa pohybu či střelba levou/pravou rukou.

Mužské ruce drží zbraň

Účastník závodu tedy musí pokaždé řešit rozdílné situace a rychle vyhodnotit, kudy se pohybovat, v jakém pořadí zasahovat terče, jak rychle se pohybovat vzhledem k času a přesnosti střelby.

Taktita pro tento závod závisí taktéž na použité zbrani (kapacitě zásobníku).

Vše s maximálním důrazem na bezpečnost sebe a okolí.

V tomto závodě je striktně vymezeno, kde lze se zbraní manipulovat (nabitou/nenabitou) a kde a jak zacházet se střelivem.

Jakékoli porušení těchto pravidel většinou končí diskvalifikací a vyloučením účastníka závodu.

Pravidla IPSC

Níže si uvedeme základní pravidla této soutěže.

1. Závod se dělí podle druhu použité zbraně, kdy podle použitých zbraní se soutěž dělí na jednotlivé "divize".

2. Střelba probíhá ze tří druhů zbraní.

3. Základní zbraň je minimální ráže 9mm, kdy maximální ráže není omezena.

Soutěže v krátké zbrani se dělení na divize pistolí a revolverů, konkrétně dle druhu zbraně úpravy zbraně.

 • Divize Standard - tovární výroba s otevřenými mířidly, bez kompenzátorů s omezením rozměrů (musí se umístit do krabice 225x150x45mm). Úpravy jsou možné pouze v rámci zlepšení přesnosti, spolehlivosti a funkčnosti pouze za použití komerčních dílů
 • Divize Open - Zde se mohou použít jakékoliv zbraně bez jakéhokoliv omezení. Jedná se zde o individuálně upravené zbraně případně nějaké speciály.
 • Divize Modified - Používají se zbraně jako u divize Open, nicméně s tím rozdílem, že je zde omezení rozměrů, jako je u divize Standard.
 • Divize Production - Pouze továrně vyráběné zbraně/služební zbraně s otevřenými mířidly bez úprav a modifikací.
 • Divize Revolver Standard - Kategorie pro revolvery. Pouze továrně vyrobené revolvery bez úprav a modifikací.

Střelec míří se zbraní v ruce

 Na soutěžích získáte nové dovednosti v rámci zacházení se zbraní.

Druhá používaná zbraň v závodu je brokovnice. Stejně jako je tomu u krátkých zbraní, i zde je soutěž rozdělena na divize.

1. Divize Standard - Povoleny pouze továrně vyráběné brokovnice s minimálními úpravami týkající se mířidel, zásobníkové trubice, rozšíření vyhazovacího otvoru, rozšíření nabíjecího otvoru případně úpravy ke zvýšení spolehlivosti.

2. Divize Open - Všechny druhy brokovnic včetně úprav

Doporučené produkty

3. Divize Modified - Prakticky shodná jako divize Standard, jen s tím rozdílem, že maximální povolená délka zbraně 1320mm.

4. Divize Standard Manual - Shodná s divizí Standard, jen s rozdílem omezení na opakovací brokovnice

Poslední z kategorií používanou v této soutěži je puška. Zde se soutěž dělí do čtyř divizí.

První dvě jsou Divize Semi-Auto Open a Semi-Auto Standard. Rozdíl mezi těmito dvěma je v použití optických mířidel, dvojnožek, omezení rozměrů kompenzátorů a zdvihu zbraně.

Další dvě divize jsou pro opakovací pušky a to Divize Manual Action Open a Divize Manual Action Standard. Rozdíl mezi nimi je obdobný, jako u předešlých dvou divizí.

Muž v kšiltovce střílí na terč

Ve všech třech typech/kategoriích se v rámci závodu používají jak terče papírové, tak kovové. Ty se liší rozměry, tvarem a počtem zásahových zón.

Další pravidla nemá moc smysl rozepisovat, pokud Vás tento základní popis oslovil, jistě se do tématu ponoříte více.

Co je však třeba říci, že podmínkou účasti v soutěži je vlastnictví odpovídajícího vybavení dle pravidel závodu a dané zbraně pro konkrétní typ divize. Lze mít i zbraň záložní (opět splňující podmínky dané divize), kterou lze použít v případě neopravitelné závady na zbrani primární.

Doporučené produkty

Obranná střelba IDPA

Soutěže dle IPSC jsou velmi oblíbené, nicméně původní myšlenka náhrady reálných situací střeleckým cvičením moc nekoresponduje. Obrannou praktickou střelbou se dnes zabývá International Defensive Pistol Association - IDPA, neboli Mezinárodní asociace obranné střelby.

Nicméně stále, a to i v tomto případě, se jedná primárně o "sport", který má za účel rozvoj práce se zbraněmi a zvýšení praktických dovedností s jejich používáním. Nelze jej přirovnávat k profesionálnímu výcviku se zbraní.

Soutěže v obranné střelbě dle IDPA simulují reálné situace a snaží se účastníka otestovat v jeho schopnostech a dovednostech v různých situacích. Většina stanovišť IDPA by měla začínat se skrytě nošenou zbraní. V soutěži je kladen důraz na takticky správné řešení situace. Neřeší se fyzická zdatnost účastníka, ale schopnosti ovládání zbraně a efektivní střelbu.

Pravidla obranné střelby - AOS ČR

Protože IDPA je mezinárodní organizace obranné střelby, v rámci ČR se pravidla přizpůsobila zdejším podmínkám. Tyto pravidla a soutěže zastřešuje AOS ČR - Asociace obranné střelby. AOS povolují používání jen takového vybavení, které je vhodné pro každodenní skryté nošení zbraně, zbraně k sebeobraně, nebo pro výkon služby.

I zde se dělí soutěž na divize: 

 • Divize SSP - standartní služební pistole

V této divizi účastníci používají tovární služební pistole jako je například CZ 75, Glock, Beretta, Walther. Délka hlavně je max 127 mm. Za tovární zbraň je považována ta, která byla vyrobena v sérii nejméně v počtu 2000 kusů.

Walther - pistole

 Pistole Walther

 • Divize SSR - standartní služební revolver

Pro účastníky se služebními šesti a vícerannými revolvery. Délka hlavně max. 5 palců. Opět je zde podmínkou sériové výroby nejméně 2000 ks.

 • Divize BUG - záložní zbraň

Divize je určena pro účastníky se záložní zbraní (revolver nebo pistole) s nejmenší ráží kal. 22 a délkou hlavně maximálně 3 palce. Terče dle pravidel AOS jsou papírové a kovové. Stejně tak i zde jsou použity tzv. neterče (terče bez zásahu).

Doporučené produkty

Soutěže AOS

IDPA nedisponuje regionálními nebo národními organizacemi. AOS ČR je tedy samostatným subjektem postaveným na principech IDPA. Z tohoto důvodu jsou soutěže pořádány jednotlivými členskými kluby. Soutěže jsou pořádané pod hlavičkou AOS a řídí se pouze pravidly AOS ČR.

Existují dva druhy pořádaných soutěží a to:

1. Klasifikační závody pouze pro členy AOS

2. Otevřená soutěž pro držitele zbrojních průkazů.

Střelci obranné střelby rozděleni do kategorií podle své výkonnosti:

 • Master 85-100 %
 • Expert 70-84,9%
 • Sharpshooter 55-69,9%
 • Marksman 40-54,9%
 • Novice méně než 40%

Pravidla obranné střelby dle LOS

Lidová obranná střelba LOS byla založena s cílem zlepšovat schopnosti a dovednosti zacházení se zbraní v krizových situacích. Všem vlastníkům zbrojního průkazu. LOS založilo občanské sdružení LEX (Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní).

Závody LOS jsou sportovní obdobou reálné obranné střelby. Závod musí být reálnou simulací obranných situací. Zbraně a výstroj musí být vhodné na skryté nošení.

Základní výbavou účastníků jsou zbraně pro skryté nošení a dále jsou zakázány jakékoliv úpravy zbraní, které by vedly ke zvýhodnění účastníka. Stejná pravidla platí pro střelivo a pouzdra na zbraně. Pouzdro musí zakrývat lučík spouště zbraně.

Umístění zásobníků se nijak neomezuje a účastník je může mít skrytě umístěny kdekoli.

V případě pochybnosti o bezpečnosti výstroje, je účastník na pokyn ředitele soutěže povinen projít zkouškou bezpečnosti. Ta se provádí opakovaným seskokem z výšky 0,5 metru na pevnou podložku s následným prudkým obratem kolem osy těla. Konečné rozhodnutí o sporné výstroji nebo výzbroji střelce závodníka náleží řediteli závodu a nedá se nijak zpochybňovat či rozporovat.

Náboje

Dle druhu použité zbraně se soutěž dělí do čtyř divizí:

1. Divize Pistole

Divize s použitím pistolí ráží vyšších než 6,35 Browning. Zbraň musí být nositelná skrytě a úpravy skryté nošení nevylučují. Úpravy směřující k vyšší spolehlivosti nebo životnosti zbraně jsou povoleny, stejně tak úpravy pojistných mechanismů usnadňující jejich obsluhu. Úpravy typu anatomických pažbiček, kolimátorových nebo jiných optických mířidel, kompenzátorů apod. jsou zakázané.

2. Divize Revolver

Povoleny jsou pěti a víceranné revolvery ráží vyšších než kal.22 WMR. Zbraň opět musí být použitelná pro skryté nošení a úpravy nesmí takové nošení znemožňovat. Další úpravy jsou shodná jak je tomu v divizi pistolí.

3. Divize záložní pistole

Pistole ráže minimálně kal. 22 LR a o maximální délce hlavně 84 mm. Opět je zde požadavek na skryté nošení. Úpravy zbraně jsou dány stejnými požadavky, jako u předešlých divizí.

4. Divize záložní revolver

Povoleno pěti a víceranný revolver ráže minimálně kal. 22 LR s maximální délkou hlavně 68 mm. Opět je požadavek na skryté nošení. Úpravy zbraně jsou dány stejnými kritérii jako u předešlých divizí.

U všech jmenovaných divizí platí, že úpravy zbraně snižující jejich bezpečnost jsou zakázány.

U divizí Pistole a Revolver jsou ještě soutěžní skupiny Civilista a Ozbrojené složky.

 • Ve skupině Civilista je účastník povinen používat běžný oděv, skrytě nošenou zbraň a vybavení.
 • Ve skupině Ozbrojené složky se smí účastnit pouze členové ozbrojených složek.

U soutěží LOS jsou použity jak papírové, tak kovové terče a taktéž i neterče, u kterým nesmí dojít k zásahu. Při soutěži je možné používat kryty. Jestliže střela prorazí kryt a zasáhne terč, není počítána jako platný zásah.

Doporučené produkty

Soutěže LOS

 • Klubový závod LOS - jedná se o základní soutěž obranné střelby. Jedinou podmínkou závodů je povinné dodržování jeho pravidel. Výsledky těchto soutěží se nezapočítávají do Poháru LOS a nejsou ani kvalifikační pro Mistrovství ČR.
 • Pohárový závod LOS - je dílčí soutěží Poháru LOS a jeho výsledky jsou kvalifikační na Mistrovství ČR LOS.
 • Pohár LOS - skládá se ze všech Pohárových soutěží LOS pořádných v daném roce.
 • Mistrovství ČR LOS - je vrcholnou soutěží LOS. Kvalifikace na Mistrovství ČR vychází z pořadí střelců závodníků v Poháru LOS.

Podobně jako u obranné střelby AOS i zde dochází ke klasifikaci jednotlivých závodníků. Ti následně získávají výkonnostní třídy.

Střelecké brýle

 Při účasti na soutěži nezapomeňte na vhodné ochranné vybavení.

Výkonnostní třídy jsou dány procentuálním poměrem:

 • Master 85-100%
 • Expert 70-84,99%
 • Sharpshooter 55-69,99%
 • Marksman 40-54,99%
 • Novice méně než 40%

Účast na soutěžích LOS je především radost z vítězství a zábava, nečekejte tedy závratné ceny. Jedná spíše o symbolické ceny jako jsou medaile, diplomy, odznaky apod, ale některé mohou být oceněny i drobnou věcnou cenou.

Závěrem

Vyznat se v jednotlivých závodech a kategoriích není pro začátečníka jednoduché. Doporučujeme se v případě Vašeho zájmu poradit na nějakém online fóru, případně Vašich známých (pokud samozřejmě jsou v nějaké takovéto činnosti aktivní). Jistě by Vám v krajním případě mohla poradit taktéž Vaše oblíbená střelnice. Rozhodně se toho nebojte. Účastníci i rozhodčí jsou velmi přátelští a na každém jednom závodu získáte cenné rady a není tajemstvím, že v rámci těchto závodů vznikají i dlouhodobá přátelství. Tak směle do toho!

Doporučené produkty
Autor článku
Tibor Hrušecký
Tibor pracuje jako ředitel vývoje hasičské a defence obuvi. Jeho koníčky jsou outdoor a příroda, aktivně se věnuje historickému šermu, díky své práci se dostává do styku s novými materiály a technologiemi a v poslední době se věnuje i vaření piva. Veškeré produkty rád testuje na vlastní kůži a na základě testování pak aplikuje poznatky do dalšího vývoje a výroby. V životě s řídí mottem: „Dělej věci, jak nejlépe umíš a ne jinak“.
Přejít do magazínu
Obsah článku

Líbí se Vám článek?